top of page

Vlaamse bisschoppen geven signaal aan de hele wereld

Han Hoekstra.

Nieuw aanspreekpunt Homoseksualiteit en Geloof.

In Vlaanderen is het groot nieuws, en terecht: de Vlaamse bisschoppen hebben een nieuw aanspreekpunt opgericht voor pastorale zorg voor gelovigen die deel uitmaken van de LHBTI+ gemeenschap en hun familieleden. Tegelijkertijd wordt de weg geopend voor het zegenen van relaties binnen de rooms katholieke eredienst. Weliswaar met de nadrukkelijk toevoeging dat het niet om een sacrament gaat, zoals bij het huwelijk.


Coördinator van het steunpunt wordt Willy Bombeek, zelf homoseksueel én gelovig. Hij heeft ook in het verleden duidelijk van zich laten horen binnen kerkelijk Vlaanderen. Hij was een warm pleitbezorger voor de LHBTI+ gelovigen binnen de katholieke kerk. Zo zegt hij in een artikel in De Standaard (26 oktober 2020): “Ik ben geen theoloog en zal mij niet uitdrukken over het huwelijk. Maar voor velen onder ons is het belangrijk dat de kerk ons erkent als deel uitmakend van de katholieke kerkgemeenschap. Als gedoopten maken wij intrinsiek hiervan deel uit. Dat de gelovige holebi’s hun relatie kunnen inzegenen in de kerk, samen met hun familie en vrienden. Dat de kerk oor heeft naar onze bezorgdheden, alsook luistert naar de ouders van holebi’s.”


Dat de keus op Bombeek is gevallen als interdiocesaan coördinator van het nieuwe aanspreekpunt Homoseksualiteit en Geloof hoeft dan ook niet te verbazen. Hij zal de diocesane coördinatoren bijstaan, begeleiden en toerusten voor hun nieuwe taak. Zelf gaat hij deel uit maken van de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal (IDGP).

De Vlaamse bisschoppen, geleid door kardinaal Jozef De Kesel, baseren zich voor hun beslissing niet alleen op de groeiende openheid binnen de eigen kerkprovincie ten aanzien van homoseksualiteit en diversiteit, maar ook op de welwillende houding van Paus Franciscus, die in een schrijven naar aanleiding van de bisschoppenconferentie van 2015 een lans breekt voor goede pastorale zorg en respect voor ieder mens, ongeacht seksuele geaardheid. (Amoris Laetitia 250, 2016).


Het nieuwe aanspreekpunt zal allereerst ontmoeting en gesprek gaan bevorderen. Bombeek: “We moeten luisteren naar hun verhalen. Het is de eerste keer dat de Vlaamse kerk holebi’s het signaal geeft dat ze welkom zijn zoals ze zijn, en dat ze oké zijn zoals ze zijn. We willen duidelijk maken, dat we een gastvrije kerk zijn, die niemand uitsluit. (…) “We gaan misschien ook moeten luisteren naar de pijn die gelovige holebi’s in het verleden hebben ervaren.”


In een interview met de Vlaamse krant De Morgen (22 september 2022) stelt Bombeek dat het heel moedig is van de Vlaamse kerk om dit aanspreekpunt te openen en een format voor een kerkelijke zegen aan te bieden. Want er is wel degelijk ook kritiek vanuit behoudende kringen binnen het Vaticaan. “Ze (de Vlaamse kerk) steekt echt haar nek uit, in de geest van Franciscus. Dit is ook een heel belangrijk signaal voor de kinderen van holebi-ouders. Zij horen nu ook dat hun ouders volledig worden aanvaard binnen de kerk. Het is een signaal naar de hele wereld.”

 

Han Hoekstra is lid van Gemeenschap De Hooge Berkt en gepensioneerd journalist en redacteur.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
Vind je een reactie ongepast?
Meld het!
Vind je een reactie ongepast?
 
Meld het!
samen zijn wijdekerk
bottom of page