Regenbooggemeenten en de kerken

 

Regenbooggemeenten (burgelijke/bestuurlijke gemeenten) hebben een belangrijke rol in het bevorderen van de sociale acceptatie van LHBT+-mensen. Wijdekerk raadt aan om te zoeken naar een manier om met de plaatselijke kerken in gesprek te gaan. Wij willen hier graag bij helpen.

 

Gespreksavond met kerken

Wijdekerk kan Regenbooggemeenten van dienst zijn bij de organisatie van gespreksavonden met de plaatselijke kerken. De kerken in uw gemeente zijn ongetwijfeld heel verschillend. Hoe wordt een kerk een plek waar mensen open kunnen zijn over hun geaardheid, zonder angst voor afwijzing? Alle kerken, ook de meer behoudende, willen graag een veilige kerk zijn. De manier van omgaan hiermee zal mogelijk onderling verschillen, maar geen kerk wil dat een LHBT+-broeder of zuster in nood komt. Wijdekerk biedt graag haar kennis en ervaring aan om samen in gesprek te gaan. Wij kunnen putten uit persoonlijke verhalen vanuit ons grote netwerk, en zijn bekend met de kerkelijke verschillen.

 

Kerkbeleid transparant op de kaart

Regenbooggemeenten kunnen de plaatselijke kerken vragen of zij transparant willen zijn over hun LHBT+-beleid. Voor LHBT+-kerkzoekers is het heel prettig als je van tevoren weet of je welkom bent in een kerk. Of je aan het avondmaal kan en of je een officiële functie mag bekleden.

Wijdekerk biedt kerken hiervoor een platform via Wijde kerken op de kaart. Op deze kaart is per kerk te zien wat het beleid is met betrekking tot LHBT+-personen om een functie uit te oefenen, of ze er kunnen trouwen, avondmaal mogen meevieren, en dergelijke. Op een gespreksavond met de plaatselijke kerken komen we deze mogelijkheid graag toelichten en sporen we hen graag aan om inzicht te geven in hun beleid, door het invullen van de vragenlijst voor de wijdekerkkaart.

Sinds de Nashville-verklaring in januari 2019 groeit het aantal kerken op de kaart hard. De kerken op de kaart variëren qua beleid. Ze zijn verspreid over het hele land en variëren van Oud-Katholiek tot Christelijk Gereformeerd en evangelisch. 

 

Wijdeouders

Wijdekerk heeft een landelijk netwerk voor ouders van LHBT+-mensen, Wij de ouders. Zij kunnen met elkaar delen wat zij hebben meegemaakt toen hun kind uit de kast kwam, toen dit bekend werd in de kerk, wat er mis kan gaan, wat er goed ging. In dit netwerk zitten diverse ouders die op een gespreksavond met kerken een bijdrage kunnen leveren.

 

Voorbeeld samenwerking

Wijdekerk heeft al een paar Regenbooggemeenten mogen helpen. Een mooi voorbeeld is Dordrecht. Daar denkt Wijdekerk mee in de Regenboogwerkgroep van de gemeente Dordrecht. Er is regelmatig overleg met de burgerlijke gemeente, kerken en andere partijen om te kijken hoe de LHBT+-emancipatie kan worden bevorderd in de kerken. Dit krijgt vorm via de gesprekskringen van Wij de ouders, TafelTijd, en door het samen met de kerken organiseren van interkerkelijke gespreksavonden zoals op 17 mei 2019. Ook mochten wij meehelpen met een advies richting de kerken mede gebaseerd op een uitgezette vragenlijst.  En we denken mee over het verbreden van deze aanpak naar de regiogemeenten. Hoogtepunt was het LHBTI-congres in Dordrecht, een onderdeel van het 400-jarig jubileum van de Dordtse Synode in maart 2019. 

Wij zijn u graag van dienst. Neem contact op via info@wijdekerk.nl.

Stichting Wijdekerk

info@wijdekerk.nl

KvK : 70255547

IBAN : NL14 BUNQ 2205 8874 83

RSIN : 858217946

Proclaimer

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zijn/haar verhaal hier kan delen. Dit staat los van de mening van het team over de inhoud. Het is niet aan ons om te oordelen maar om, in navolging van Jezus Christus, elkaar in liefde te aanvaarden. 

 

Auteurs zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun verhaal. Wij als team doen ons uiterste best correcte en authentieke bijdragen op deze website te plaatsen. Als je onjuistheden en/of fouten constateert, dan verzoeken wij je dit bij ons te melden via het contactformulier. Wij zullen deze dan zo snel mogelijk herstellen.

Privacyverklaring

Wij gaan vertrouwelijk om met alle informatie die je ons geeft. Persoons- of adresgegevens gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt.  Zie hier voor onze volledige privacyverklaring.