top of page

Steun wijdekerk

We zouden het heel fijn vinden als je voor het werk van stichting Wijdekerk wilt bidden. Ook het team kan jullie gebed goed gebruiken. Wij doen het werk met veel liefde en inzet en vertrouwen erop dat God ons en ons werk zegent, maar hij wil er ook graag om gebeden worden.

 

Als je ons financieel wilt steunen nemen wij jouw bijdrage graag in ontvangst. Jouw gift helpt ons input te geven aan een meer inclusief kerkelijk Nederland. Ieder mens heeft recht op een gelijkwaardige plek binnen Gods huis en een mens- en gelijkwaardige benadering. Met jouw steun, kunnen wij steun en stem geven aan hen, die nu nog buiten de gemeenschap vallen en/of schade oplopen vanwege de ongelijkwaardige positie van lhbt’ers binnen bepaalde gemeenten.

 

Die Ene wijde kerk, de gemeente van Christus, zijn wij alleen samen. Help je mee? Dit kan uiteraard door een eenmalige gift, een maandelijkse of jaarlijkse donatie, een collecte of via nalatenschap.

 

Of maak je gift over op NL78 RABO 0197 9480 06 t.n.v. Stichting Wijdekerk. Je kunt ook de QR code hieronder scannen.

Wijdekerk heeft de ANBI status van de belastingdienst. Giften zijn dus aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Team Wijdekerk

Wijdekerk ANBI.png
Gift Wijdekerk algemeen.JPG
samen zijn wijdekerk
bottom of page