Steun wijdekerk

We zouden het heel fijn vinden als je voor het werk van stichting Wijdekerk wilt bidden. Ook het team kan jullie gebed goed gebruiken. Wij doen het werk met veel liefde en inzet en vertrouwen erop dat God ons en ons werk zegent, maar hij wil er ook graag om gebeden worden.

 

Als je ons financieel wilt steunen nemen wij jouw bijdrage graag in ontvangst. Jouw gift helpt ons input te geven aan een meer inclusief kerkelijk Nederland. Ieder mens heeft recht op een gelijkwaardige plek binnen Gods huis en een mens- en gelijkwaardige benadering. Met jouw steun, kunnen wij steun en stem geven aan hen, die nu nog buiten de gemeenschap vallen en/of schade oplopen vanwege de ongelijkwaardige positie van lhbt’ers binnen bepaalde gemeenten.

 

Die Ene wijde kerk, de gemeente van Christus, zijn wij alleen samen. Help je mee? Dit kan uiteraard door een eenmalige gift, een maandelijkse of jaarlijkse donatie, een collecte of via nalatenschap.

 

Of maak je gift over op NL14 BUNQ 2205 8874 83 t.n.v. Stichting Wijdekerk.

Wijdekerk heeft de ANBI status van de belastingdienst. Giften zijn dus aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Team Wijdekerk

Stichting Wijdekerk

info@wijdekerk.nl

KvK : 70255547

IBAN : NL14 BUNQ 2205 8874 83

RSIN : 858217946

© Copyright 2016-2021 | Stichting wijdekerk

Proclaimer

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zijn/haar verhaal hier kan delen. Dit staat los van de mening van het team over de inhoud. Het is niet aan ons om te oordelen maar om, in navolging van Jezus Christus, elkaar in liefde te aanvaarden. 

 

Auteurs zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun verhaal. Wij als team doen ons uiterste best correcte en authentieke bijdragen op deze website te plaatsen. Als je onjuistheden en/of fouten constateert, dan verzoeken wij je dit bij ons te melden via het contactformulier. Wij zullen deze dan zo snel mogelijk herstellen.

Privacyverklaring

Wij gaan vertrouwelijk om met alle informatie die je ons geeft. Persoons- of adresgegevens gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt.  Zie hier voor onze volledige privacyverklaring.