Wij de ouders

landelijk netwerk voor ouders van lhbt+-mensen

Je kind komt uit de kast. Wat een stormachtige tijd, ook voor jou als ouder. Want met je kind moet je als ouders ook een soort van uit de kast komen.

 

Wijdekerk is er voor LHBT+-mensen en betrokkenen, dus ook voor hun ouders. Er kunnen zoveel vragen op je af komen. Als je kind in de kast zit of er uit komt is het zo kwetsbaar. Het is belangrijk om te reageren vanuit Gods liefde. Wij willen je daarbij van harte steunen. 

Daarnaast heb je te maken met je kerkelijke gemeente. Niet iedere christen weet opbouwend of steunend te reageren als je kind lhbt'er is. Er is zoveel meer over te zeggen dan sommige christenen je willen doen geloven. Wijdekerk gelooft dat er een weg is van aanvaarding, Liefde en bevestiging voor onze kinderen. Je staat niet alleen. 

Wij de ouders wil een veilige plek zijn. Het is daarom een plek van luisteren en bevragen en delen van eigen ervaring. Dit kan op verschillende manieren, via:

  • besloten Facebookgroep

  • tweemaandelijkse ontmoetingen

  • landelijke ontmoetingsdag elke eerste zaterdag van oktober

  • algemeen aanspreekpunt

  • regionale aanspreekpunten 

Wanneer je als ouder al verder bent in het proces of wanneer je als ouder geen moeite hebt met de combinatie LHBT+ en geloof, komen wij graag met je in contact. Wij hebben ouders nodig die een brugfunctie willen vervullen. 

 

Heb je een vraag, interesse in het oudernetwerk, wil je meebouwen of heb je een luisterend oor nodig? Neem contact op met Paula Blokhuis.

Paula kan je ook doorverwijzen naar één van de regionale aanspreekpunten.

Stichting Wijdekerk

info@wijdekerk.nl

KvK : 70255547

IBAN : NL14 BUNQ 2205 8874 83

RSIN : 858217946

Proclaimer

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zijn/haar verhaal hier kan delen. Dit staat los van de mening van het team over de inhoud. Het is niet aan ons om te oordelen maar om, in navolging van Jezus Christus, elkaar in liefde te aanvaarden. 

 

Auteurs zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun verhaal. Wij als team doen ons uiterste best correcte en authentieke bijdragen op deze website te plaatsen. Als je onjuistheden en/of fouten constateert, dan verzoeken wij je dit bij ons te melden via het contactformulier. Wij zullen deze dan zo snel mogelijk herstellen.

Privacyverklaring

Wij gaan vertrouwelijk om met alle informatie die je ons geeft. Persoons- of adresgegevens gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt.  Zie hier voor onze volledige privacyverklaring.