top of page

Wijdekerk linkt LHBT+-organisaties

ChristenQueer.jpg
ChristenQueer

ChristenQueer is een brede christelijke LHBTI-beweging die gelooft dat God elk mens gemaakt heeft naar Zijn beeld en gelijkenis. Gods grootheid is veelkleurig en verbindend. ChristenQueer gelooft in een wereld waarin LHTBI-ers zich veilig weten en LHBTI- jongeren opgroeien in volledig acceptatie door hun families en kerken. Volledige acceptatie vraagt dat LHBTI-ers gezien en gehoord woorden en hun taak en roeping als christen ongehinderd mogen vervullen. Tegelijk accepteert ChristenQueer dat niet iedereen dezelfde visie op homoseksualiteit deelt. Deze veelkleurigheid nodigt ons uit tot inclusief christen-zijn. Waar het gezamenlijk belijden van het Evangelie centraal staat zal het Licht van God overwinnen.

cda pride.jpg
CDA Pride Netwerk

Het CDA Pride Netwerk bestaat uit leden die willen meebouwen aan een land waar een ieder zich thuis kan voelen. Met leden vanuit het hele land en goed geworteld in de maatschappij heeft het netwerk ook een antennefunctie voor de partij betreffende LHTBI-gerelateerde actualiteiten. Het netwerk kan als contactpersoon en klankbord voor maatschappelijke organisaties, andere politieke regenboognetwerken en afdelingen binnen het CDA fungeren.

Logo-COC-GD-FC.png
COC Groningen & Drenthe

Kun je christen zijn en homoseksueel, lesbisch of biseksueel? Kun je hier binnen de kerk open over zijn zonder veroordeeld te worden? Zegt de Bijbel wel iets over transgenders? Hoe kijken religies zoals de Islam en het Jodendom aan tegen seksuele en genderdiversiteit? Dit is slechts een aantal van de vragen die leven bij gelovige lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders  (LHBT’s) en hun omgeving. Met al deze vragen kun je terecht bij de werkgroep Geloof en Religie van COC Groningen & Drenthe.

Geheim begin.jpg
Geheim Begin

Het project Geheim Begin is ontstaan vanuit het verlangen en de behoefte om verhalen te delen: voor erkenning, bemoediging en het gevoel dat jij niet de enige bent die deze situatie doormaakt.  

Geheim Begin is onderdeel van LCC Plus Projecten.

hart van homos.jpg
Hart van homo's

Hart van Homo’s wil  informatie geven en steun bieden aan jongeren die zoeken naar een manier om met hun homoseksualiteit om te gaan. Daarbij gaat het om vragen als: ‘Wie ben ik?’, ‘Hoe kan ik mezelf zijn?’, ‘Wie is God voor mij?’, ‘Wat mag ik verwachten van de (kerkelijke) gemeente?’ Ook vragen over het al dan niet aangaan van een (seksuele) relatie of een vriendschap kunnen aan de orde komen. Hart van Homo’s is een plek waar deze jongeren in alle rust en veiligheid kunnen zoeken naar wie ze zijn als mens – gelovig en homoseksueel. Hart van Homo’s gelooft dat God lhbt+ die in de eerste plaats Jezus willen volgen, ertoe roept om geen seksuele relatie aan te gaan met iemand van hetzelfde geslacht.

HolyBe logo.jpg
HolyBe

HolyBe is de online community voor christelijke LHBTI-jongeren. Deze website is gemaakt door een groepje enthousiaste christenen vanuit verschillende organisaties. We vinden het belangrijk dat er een website is waar christelijke jongeren informatie, herkenning en bemoediging vinden over seksuele diversiteit en geloof.

HolyBe is onderdeel van LCC Plus Projecten.

homo-in-de-klas-logo.png
Homo in de klas

Homo in de Klas biedt alweer een aantal jaar een lesmodule over seksuele diversiteit aan op christelijke middelbare scholen, van orthodox tot vrijzinnig. Wij komen graag bij u op school langs om voorlichting te geven!

ikkenje-platform-1.png
IK ken je

IK ken je wil de bekendheid bevorderen van organisaties en activiteiten op het gebied van seksuele, sekse en genderdiversiteit en het christelijk geloof in Noord-Nederland die de acceptatie van LHBTI+ bevorderen.

logo-LCC.png
LCC projecten

LCC is een alliantie van vijf christelijke LHBT-organisaties, LKP, ChristenQueer, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre. Gezamenlijk voeren zij projecten uit om de sociale acceptatie van homoseksualiteit in christelijke kring te bevorderen.

homoseksualiteit en geloof twente.jpg
Lhbt+ en kerk - Homoseksualiteit en Geloof Twente

We zijn een interkerkelijke werkgroep die is opgericht als onderdeel van het lhbt-beleid van de gemeente Enschede, waarbinnen lhbt en geloof een van de speerpunten is. Deze werkgroep omvat ook de Werkgroep Homoseksualiteit en Geloof.
De nieuwe werkgroep heeft een aanpak gekozen waarin diversiteit wordt omarmd. Niet alleen seksuele diversiteit, maar ook diversiteit in visies over dit onderwerp. Centraal staat de ondersteuning van zowel christelijke lhbt’ers als kerkgemeenschappen die seksuele en genderdiversiteit aan de orde willen stellen.

lhbt netwerk zeeland.jpg
LHBT Netwerk Zeeland

Er zijn verschillende organisaties, vrijwilligers en professionals in de zorg die zich inzetten om de belangen van LHBT’ers in Zeeland te behartigen en de acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT) in onze samenleving te vergroten. Waarom niet deze krachten bundelen?

Hieruit is het idee ontstaan om de bestaande organisaties in Zeeland die al actief zijn op het gebied van LHBT-emancipatie met elkaar te verbinden en de krachten te bundelen. In dit netwerk moeten de kwetsbare doelgroepen zoals jongeren en ouderen extra aandacht krijgen- naast de inzet voor de algehele doelgroep LHBT. De organisaties behouden allen hun eigen identiteit en blijven zelf verantwoordelijk voor hun activiteiten. Zij verbinden zich enkel aan het Netwerk om bij te dragen aan een kruisbestuiving op het gebied van ontmoeting en deskundigheidsbevordering.

logo-lkp.png
LKP (Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging)

Het LKP streeft naar een volwaardige plaats voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender vrouwen en mannen in de samenleving, in het bijzonder in de kerken. Persoonlijke seksuele voorkeur heeft geen betekenis voor professionele of vrijwillige, al dan niet ambtshalve in de kerken uitgevoerde taken, noch zou deze een rol mogen spelen in de bediening van de sacramenten en het (in)zegenen van relaties.

Survibes.jpg
Stichting Survibes

Stichting Survibes wil graag de emancipatie, gezondheid en welzijn van de Surinaamse of Surinaams Nederlandse Lesbies, Homo-, Biseksuele, Transgenders, Queers en Interseksuele (LHBTQI) gemeenschap bevorderen. Een van de doelstellingen is het welzijn van Surinaamse of Surinaamse Nederlanders binnen de verschillende religieuze stromingen bevorderen, waaronder het christendom. 

logo_transgender&geloof.png
Transgender & geloof

Transgender & Geloof is een lotgenotengroep van de patiëntenorganisatie Transvisie. Wij komen eenmaal per maand in Zwolle bij elkaar om informatie en ervaringen uit te wisselen. Transgender & Geloof is bedoeld voor transgenders en naaste familie die niet alleen met vragen op het gebied van genderdysforie zitten maar ook met vragen op het gebied van geloof. Onze deuren staan open voor iedereen die gelovig is, ongeacht welke religie. 

verscheurd.png
Verscheurd

Deze website is het initiatief van een groepje mensen dat bijeenkwam naar aanleiding van het verschijnen van het boek Verscheurd. Christenen met verschillende overtuigingen en achtergronden en zowel hetero als homoseksueel. Samen willen we op zoek naar manieren om met liefde en respect open in gesprek te gaan over homoseksualiteit.

werkgroep transgender.jpg
Werkgroep transgender, religie, levensbeschouwing en ethiek

De werkgroep transgender, religie, levensbeschouwing en ethiek is een netwerk voor religieuze en spirituele transgenders en geeft informatie over transgender, religie en spiritualiteit.

wkhp.jpg
WKHP (Werkverband van Katholieke Homo-Pastores)

Seksualiteit en rooms-katholieke kerk hebben een spannende verhouding met elkaar. Homoseksuele katholieken merken die spanning aan den lijve. Ook homoseksuele pastores. Om staande te blijven in die spanning, en om ze tot een kracht om te vormen, heeft een aantal van hen in 1980 het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores opgericht.

samen zijn wijdekerk
bottom of page