Algemene informatie kerkverbanden

Er zijn veel soorten kerken. Zoek je een kerk, en zie je door de bomen het bos niet meer? Wijdekerk helpt je een eindje op weg. Hieronder vind je een overzicht op alfabetische volgorde. Kijk voor meer informatie op de eigen website van de kerken.

apgen.jpg

Ontstaan: 1951

Karakter: vrijzinnig, religieus-humanistisch

Quote: Je kunt van elkaar leren, samen wijzer worden en ontdekken hoe je betekenisvol kunt leven.

Grootte: ongeveer 15.000 leden, verspreid over ruim 70 gemeenschappen

Apostolisch Genootschap
logo_bondveg.png

Ontstaan: 1850

Karakter: evangelisch

Quote: De bijbel daagt je uit om iedere dag opnieuw te bedenken wat je geloof betekent.

Grootte: 30 gemeentes

Bond van Vrije Evangelische Gemeenten
logo_CGK.png

Ontstaan: 1892

Karakter: orthodox gereformeerd

Quote: De Christelijke Gereformeerde Kerken zien de Bijbel als het woord van God. De hoofdpunten uit de Bijbel zijn samengevat in de drie belijdenisgeschriften.

Grootte: 180 gemeentes

Christelijk Gereformeerde Kerken
logo_FVEG.png

Ontstaan: 1987

Karakter: evangelisch

Quote: De Bijbel is het hoogste gezag en de enige toetssteen voor alle vragen van geloof en leven.

Grootte: 16 gemeentes

Federatie van de Vrije Evangelische Gemeenten
logo_GB.png

Ontstaan: 1906

Karakter: orthodox gereformeerd

Quote: Het ontstaan van de Gereformeerde Bond moet gezien worden vanuit de noodzaak om in de Nederlandse Hervormde Kerk op te komen voor de leer van de Reformatie, zoals die met name in de belijdenisgeschriften is verwoord.

Grootte: 475 wijkgemeentes binnen de PKN

Gereformeerde Bond (binnen de PKN)
logo_GG.png

Ontstaan: 1907

Karakter: orthodox gereformeerd, bevindelijk gereformeerd

Quote: Het belangrijkste is de grondslag van ons kerkverband, die gebaseerd is op het onfeilbaar Woord van God en de Drie Formulieren van Enigheid.

Grootte: 152 gemeentes

Gereformeerde Gemeenten
gergeminned.jpg

Ontstaan: 1953

Karakter: orthodox gereformeerd, bevindelijk gereformeerd

Quote: De Gereformeerde Gemeenten in Nederland vormen een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk.

Grootte: 49 gemeentes

Gereformeerde Gemeenten in Nederland
logo_GKN.png

Ontstaan: 2009 als afsplitsing van de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) en samenvoeging met de Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld), een eerdere afsplitsing van de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt)

Karakter: orthodox gereformeerd

Quote: Deze kerken erkennen de Heilige Schrift als Gods Woord en willen daarnaar leven. Zij aanvaarden de belijdenisgeschriften, en houden zich aan de gereformeerde Kerkorde.

Grootte: 12 gemeentes

Gereformeerde Kerken Nederland
logo_doopsgezind.png

Ontstaan: begin 16e eeuw

Karakter: persoonlijke geloofsvrijheid, verdieping, verbondenheid, inzet voor vrede

Quote: Voor ons betekent in God geloven vooral een wijze van leven.

Grootte: 107 gemeentes

Doopsgezinde Gemeenten
logo_GKV.png

Ontstaan: 1944

Karakter: gereformeerd, van traditioneel tot evangelisch

Quote: Wij weten ons met elkaar verbonden door het geloof in God. Hij geeft zich aan ons in Jezus Christus en bezielt ons door zijn heilige Geest.

Grootte: 270 gemeentes

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv)
logo_HHK.png

Ontstaan: 2004 als afsplitsing van de Nederlandse Hervomde Kerk die in dat jaar opging in de PKN

Karakter: bevindelijk gereformeerd

Quote: De Hersteld Hervormde Kerk is overeenkomstig haar belijdenis openbaring van de ene heilige katholieke of algemene christelijke kerk.

Grootte: 119 gemeenten en ongeveer 60.000 leden

Hersteld Hervormde Kerk
leger des heils.png

Ontstaan: 1865 in Londen

Internationale organisatie met afdelingen in vele landen.

Karakter: evangelisch

Quote: Iedereen is welkom en iedereen kan een beroep op ons doen.

Grootte: ongeveer 50 korpsen en ruim 5000 leden

Leger des Heils
logo_NGK.png

Ontstaan: 1967 na een scheuring binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)

Karakter: gereformeerd, van traditioneel tot evangelisch

Quote: We zijn gegrepen door het goede nieuws van Jezus voor alle mensen en heel de aarde.

Grootte: 87 gemeentes, ongeveer 33.000 leden

Nederlands Gereformeerde Kerken
nieuw apostolische kerk.jpg

Ontstaan: 1878

Karakter: orthodox chiliastisch

Quote: Een kerk waarin mensen zich thuis voelen en vervuld van de Heilige Geest en de liefde voor God, hun leven naar het evangelie van Jezus Christus inrichten, en zich zo op Zijn wederkomst en het eeuwige leven voorbereiden.

Grootte: 60 gemeentes, ongeveer 10.000 leden

Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland
logo_OGG.png

Ontstaan: 1948

Karakter: bevindelijk gereformeerd

Quote: De Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland willen nadrukkelijk staan in de traditie van de Reformatie en de Nadere Reformatie, gegrond op Gods Woord en de belijdenisgeschriften.

Grootte: 60 gemeentes

Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
logo-okkn.png

Ontstaan: 1702

Karakter: Afsplitsing van de Rooms-Katholieke Kerk. Verwerpen de onfeilbaarheid van de paus.

Quote: Een katholieke kerk, die de nadruk legt op Woord èn Teken; die zeven sacramenten kent, waarin Gods genade zichtbaar nabij komt.

Grootte: ongeveer 4.700 leden

Oud-Katholieke Kerk van Nederland
logo_PKN.png

Ontstaan: 2004 uit een fusie van de drie Samen op Weg-kerken: de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden

Karakter: van orthodox tot vrijzinnig

Quote: In haar vieren, haar spreken en haar handelen belijdt de Protestantse Kerk in elke tijd en in elke situatie opnieuw dat Jezus Christus Heer en Verlosser van de wereld is. Zo roept ze op tot vernieuwing van het leven in cultuur, maatschappij en staat.

Grootte: ongeveer 1,85 miljoen leden

Protestantse Kerk Nederland (PKN)
logo_remonstranten.png

Ontstaan: 1619

Karakter: vrijzinnig-liberaal

Quote: Oog hebben voor de menselijke maat in het geloof, dat vinden remonstranten belangrijk.

Grootte: 44 gemeenten

Remonstranten
logo_RKK.png

Ontstaan: 1e eeuw

Karakter: katholicisme

Quote: Volledig bij de gemeenschap van de katholieke Kerk behoort iedereen die zich in eenheid met de paus en de bisschoppen door het belijden van het katholieke geloof en het ontvangen van de sacramenten verbindt met Christus.

Grootte: ongeveer 4 miljoen leden

Rooms-Katholieke Kerk Nederland
logo ubn.png

Ontstaan: 1609

Karakter: baptisme (geloofsdoop)

Quote: Wij leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot ons gekomen is.

Grootte: 80 gemeentes

Unie van Baptistengemeenten in Nederland
logo_VPE.png

Ontstaan: 2002

Karakter: pinksterbeweging

Quote: Wij geloven dat de gemeente de opdracht heeft Gods Koninkrijk bekend te maken op aarde.

Grootte: ongeveer 20.000 leden

Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
vvp_logo.jpg

Ontstaan: 1904

Karakter: vrijzinnig

Quote: De VVP staat voor een vrij en ondogmatisch geloof. Dat komt er op neer dat iedereen vrij is om te geloven wat hij of zij wil.

Grootte: onbekend

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP)
logo_vGKN.png

Ontstaan: 2004 als afsplitsing van de Gereformeerde Kerken in Nederland die in dat jaar opging in de PKN

Karakter: gereformeerd

Quote: Wij willen ons kerkzijn vormgeven volgens de Gereformeerde kerkorde.

Grootte: 7 gemeentes en ruim 2000 leden

voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland
vrijzinnigen nederland.png

Ontstaan: 2018 als onderdeel van het rapport Commissie Vrijzinnigen 2020

Karakter: Verbindt mensen die inspiratie en zingeving willen delen. 

Quote: Iedereen mag bij ons zelf een antwoord verzinnen op de vraag wat het betekent vrijzinnig te zijn.

Grootte: 45 afdelingen van verschillende grootte

Vrijzinnigen Nederland

Stichting Wijdekerk

info@wijdekerk.nl

KvK : 70255547

IBAN : NL14 BUNQ 2205 8874 83

RSIN : 858217946

Proclaimer

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zijn/haar verhaal hier kan delen. Dit staat los van de mening van het team over de inhoud. Het is niet aan ons om te oordelen maar om, in navolging van Jezus Christus, elkaar in liefde te aanvaarden. 

 

Auteurs zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun verhaal. Wij als team doen ons uiterste best correcte en authentieke bijdragen op deze website te plaatsen. Als je onjuistheden en/of fouten constateert, dan verzoeken wij je dit bij ons te melden via het contactformulier. Wij zullen deze dan zo snel mogelijk herstellen.

Privacyverklaring

Wij gaan vertrouwelijk om met alle informatie die je ons geeft. Persoons- of adresgegevens gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt.  Zie hier voor onze volledige privacyverklaring.