Wijdekerk ontmoeten

Er wordt binnen christelijk Nederland van alles georganiseerd voor LHBT+-mensen en betrokkenen. Er zijn verschillende organisaties en persoonlijke initiatieven die zowel landelijk, regionaal en/of plaatselijk zich inzetten. Activiteiten voor gesprek, verdieping, verbinding, steun, herkenning, ontspanning en educatie. Ook Wijdekerk organiseert zelf af en toe activiteiten. Wij geven jullie graag een overzicht van wat er allemaal te beleven is. Wij hopen dat je via deze ontmoetingen mag ervaren dat je niet alleen staat. Jij als christelijke LHBT+-mens of betrokkene doet er toe binnen Gods kerk en bent een gelijkwaardig en geliefd kind van onze Vader.

Romeinen 1: 11-12: Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken, of liever, om door elkaar bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door het mijne.

TafelTijd >>

Wij de ouders, landelijk netwerk voor ouders van lhbt-ers >>

Evenementen agenda >>

Organiseer je zelf een activiteit rond het thema LHBT en geloof en wil je die graag op onze site vermeld hebben, meld je evenement dan via meld een evenement.

Stichting Wijdekerk

info@wijdekerk.nl

KvK : 70255547

IBAN : NL14 BUNQ 2205 8874 83

RSIN : 858217946

© Copyright 2016-2021 | Stichting wijdekerk

Proclaimer

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zijn/haar verhaal hier kan delen. Dit staat los van de mening van het team over de inhoud. Het is niet aan ons om te oordelen maar om, in navolging van Jezus Christus, elkaar in liefde te aanvaarden. 

 

Auteurs zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun verhaal. Wij als team doen ons uiterste best correcte en authentieke bijdragen op deze website te plaatsen. Als je onjuistheden en/of fouten constateert, dan verzoeken wij je dit bij ons te melden via het contactformulier. Wij zullen deze dan zo snel mogelijk herstellen.

Privacyverklaring

Wij gaan vertrouwelijk om met alle informatie die je ons geeft. Persoons- of adresgegevens gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt.  Zie hier voor onze volledige privacyverklaring.