Wijde kerken op de kaart

Hoe het werkt

 

Klik op een kerk op de kaart voor meer informatie over de betreffende kerk. Of klik op          linksbovenaan de kaart om kerkelijke gezindten te selecteren.

Door een groep kerken aan te vinken of juist uit te zetten kan gekozen worden welke groep(en) kerken zichtbaar zijn op de kaart. Via het klikken op       en         wordt de complete sublijst zichtbaar gemaakt of verborgen. Door het klikken op een kerk uit de lijst krijgt u ook meer informatie over de betreffende kerk.

De kaart kan ook op een volledig scherm weergegeven worden door op         te klikken. 

Tenslotte kan in en uitgezoomd worden door over de kaart te bewegen.

Kerkelijke gezindtes

Baptisten-, Evangelische- en Pinkstergemeenten

CGK, GG, GKN, GKV, HHK, NGK

PKN orthodox

PKN overige

Katholiek (OKKN, RKK)

Doopsgezind, Remonstrants, Oecumenisch 

Overigen en anderstaligen

Wij willen inzicht geven in het beleid rond LHBT+-mensen aan de hand van de volgende aspecten:

  • Welkom

  • Lid mogen zijn

  • Dopen/belijdenis doen

  • Deelnemen HA/communie

  • Vrijwilligersfuncties bekleden

  • Kerkelijk ambt / leiderschap bekleden

  • Zegen over relatie

Verklaring

+ ja     

± ja, zonder relatie    

-- nee

O we zijn er nog niet uit

Getoonde informatie is door deelnemende kerken zelf verstrekt.

Stichting Wijdekerk

info@wijdekerk.nl

KvK : 70255547

IBAN : NL14 BUNQ 2205 8874 83

RSIN : 858217946

© Copyright 2016-2021 | Stichting wijdekerk

Proclaimer

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zijn/haar verhaal hier kan delen. Dit staat los van de mening van het team over de inhoud. Het is niet aan ons om te oordelen maar om, in navolging van Jezus Christus, elkaar in liefde te aanvaarden. 

 

Auteurs zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun verhaal. Wij als team doen ons uiterste best correcte en authentieke bijdragen op deze website te plaatsen. Als je onjuistheden en/of fouten constateert, dan verzoeken wij je dit bij ons te melden via het contactformulier. Wij zullen deze dan zo snel mogelijk herstellen.

Privacyverklaring

Wij gaan vertrouwelijk om met alle informatie die je ons geeft. Persoons- of adresgegevens gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt.  Zie hier voor onze volledige privacyverklaring.