top of page

Wijde kerken op de kaart

Hoe het werkt

 

Klik op een kerk op de kaart voor meer informatie over de betreffende kerk. Of klik op          linksbovenaan de kaart om kerkelijke gezindten te selecteren.

Door een groep kerken aan te vinken of juist uit te zetten kan gekozen worden welke groep(en) kerken zichtbaar zijn op de kaart. Via het klikken op       en         wordt de complete sublijst zichtbaar gemaakt of verborgen. Door het klikken op een kerk uit de lijst krijgt u ook meer informatie over de betreffende kerk.

De kaart kan ook op een volledig scherm weergegeven worden door op         te klikken. 

Tenslotte kan in en uitgezoomd worden door over de kaart te bewegen.

Kerkelijke gezindtes

Baptisten-, Evangelische- en Pinkstergemeenten

CGK, GG, GKN, GKV, HHK, NGK

PKN orthodox

PKN

Katholiek (OKKN, RKK)

Doopsgezind, Remonstrants, Oecumenisch 

Overigen en anderstaligen

kerkje blauw.JPG
kerk buitenland.JPG

Nederlandstaligen buiten Nederland en Vlaanderen

Wij willen inzicht geven in het beleid rond LHBT+-mensen aan de hand van de volgende aspecten:

  • Welkom

  • Lid mogen zijn

  • Dopen/belijdenis doen

  • Deelnemen Heilig Avondmaal/communie

  • Vrijwilligersfuncties bekleden

  • Kerkelijk ambt / leiderschap bekleden

  • Zegen over relatie

Verklaring

+ ja     

± ja, zonder relatie    

-- nee

O we zijn er nog niet uit

Getoonde informatie is door deelnemende kerken zelf verstrekt.

samen zijn wijdekerk
bottom of page