top of page

Kunnen we het even over Gods voornaamwoorden hebben?

Marleen.

Als mens maken we – bewust of onbewust – een beeld van God. In onze verbeelding is God vaak een (grijze oude) man. Een vaderfiguur. Maar God kan evengoed als een moeder voor ons zijn. God als moeder, dat beeld spreekt me erg aan. Misschien juist wel vooral omdat ik God als moeder zo weinig tegen kom in tekst of beeld. Ik zou willen dat er meer over God als onze moeder geschreven en gesproken werd. Talloze keren heb ik over Gods liefdevolle vaderhart gehoord, maar zelden had iemand het over Gods moederhart.


Mogen we God onze Moeder noemen? Ik las eens een boek met die titel. De auteur gaf een persoonlijk verslag van zijn zoektocht naar het antwoord op die vraag. Het antwoord werd voor hem een ondubbelzinnig ‘ja’. En dat niet alleen. Hij noemde God niet alleen onze Moeder, maar hij gebruikte ook de vrouwelijke voornaamwoorden ‘zij’ en ‘haar’. Een ander zou er van gruwen, maar ik merkte dat het me goed deed. Bekende bijbel- en liedteksten waarin hij de voornaamwoorden van God in de vrouwelijke vorm had geschreven, raakten mij op ander niveau. Ik leerde God op een nieuwe manier kennen.


God als moeder. Als er al over God gesproken als moeder gesproken wordt, blijft men toch vaak de voornaamwoorden ‘Hij’, ‘Hem’ en ‘Zijn’ gebruiken. God mag dan wel moederlijke eigenschappen hebben, maar het blijft een man. Maar als we het over God als onze moeder hebben, waarom zouden we dan niet de vrouwelijke voornaamwoorden gebruiken?


Daarmee wil ik niet zeggen dat we de mannelijke voornaamwoorden af moeten schrijven, zeker niet. Ik zeg ook niet dat God een vrouw IS. Maar God is ook geen man. Al wordt God nog zo vaak als man verbeeld.


Schrijvend over God die noch man noch vrouw is, denk ik hierbij ook aan onze non-binaire vrienden. Aan degenen die liever aangesproken worden met ‘hen’ en ‘hun’ of ‘die’ en ‘diens’. Wat gebeurt er als je Gods voornaamwoorden verandert in non-binaire voornaamwoorden?


Verschillende voornaamwoorden voor God gebruiken. Dat idee zal de een meer aanspreken dan de ander. Probeer het eens uit als je denkt dat het helpend voor je kan zijn. Neem een bijbeltekst, of lied dat je graag zingt, en schrijf de tekst over, waarbij je Gods voornaamwoorden verandert. Mij doet het altijd goed. Voor mij was het een mooie ontdekking, misschien voor jou ook.


God heb ik lief.

Zij hoort mijn stem, mijn smeken,

ze luistert naar mij.

Ik roep Haar aan, mijn leven lang.


Banden van de dood omknelden mij,

angsten van het dodenrijk grepen mij aan,

ik voelde angst en pijn.

Toen riep ik Haar aan: Red toch mijn leven!’


Ze is genadig en rechtvaardig,

Onze God is een God van ontferming,

ze beschermt de eenvoudigen.

Machteloos was ik maar Zij heeft mij bevrijd.


Kom weer tot rust, mijn ziel,

God is je te hulp gekomen.


Ja, Zij heeft mijn leven ontrukt aan de dood,

mijn ogen gedroogd van tranen,

mijn voeten voor struikelen behoed.


Ik mag wandelen in het land van de levenden, onder Haar oog.

Ik bleef op Haar vertrouwen, ook al zei ik:

‘Ik ben diep ongelukkig.’


Op basis van Psalm 116

 

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
Vind je een reactie ongepast?
Meld het!
Vind je een reactie ongepast?
 
Meld het!
samen zijn wijdekerk
bottom of page