top of page

De onjuiste tegenstelling van homo vs. christen

Kimberley Laskowski. Vertaling Noor Blokhuis.

Ik ben nog steeds aan het bijkomen van het feit dat er zogenaamde ‘christenen’ in mijn nieuwe thuisland (Nederland, red.) zijn die het valse verhaal prediken dat je als homo geen christen en als christen geen homo kunt zijn. De reden dat ik dit zo verbazingwekkend vind, is dat ik eerlijk gezegd had gedacht dat ik terecht was gekomen in het paradijs van progressieve redelijkheid en stil geloof. Maar als ik zie hoe volhardend conservatieve theologie is, vind ik het niet gek dat zoveel mensen religie maar helemaal achter zich hebben gelaten. Wat me zelfs meer verbaast is het opvlammen van een klein beetje trots over mijn eigen theologische erfgoed, waar het bestaan van diversiteit hoogtij viert, al werkt het vaak pijnlijk verdelend.

Ja, miljoenen Amerikanen geloven dat de 'bescherming van religieuze vrijheid’ hen het recht geeft om LGBT+ burgers te discrimineren, gebaseerd op één interpretatie van één stroming binnen de uitleg van een stukje heilige tekst van één religie. Sommige mensen geloven diep in hun hart dat God ze zal straffen als ze ook maar iets doen dat zou kunnen lijken op de goedkeuring van wat ze écht denken dat een eeuwig verblijf en lijden in de hel verdient. Ik heb echt medelijden met die mensen, omdat ze oprecht bang zijn voor God en dat staat haaks op alles waar het evangelie van Jezus volgens mij over gaat.

Het goede nieuws is, dat het gewoonweg niet waar is dat ALLE christenen bordjes ophouden met de tekst ‘geen homo’s welkom’, in tegendeel. Er zijn zelfs miljoenen christenen die gelijkheid van huwelijken steunen en die de mooie en diverse levens van queer personen zoals ik totaal ondersteunen.

Daarnaast is het echt en waar dat er queer personen zijn zoals ik die christen ZIJN. Samen blijven we werken vóór en bidden óm het licht van God, om een pad vóóruit te verlichten in geloof, waar we werkelijk geloven dat niets, maar dan ook niets ons kan scheiden van de liefde van God. (Rom. 8:31-39)

Onthoud alsjeblieft dat de media mensen vaak ongeïnformeerd en bang voor elkaar willen houden. Dat doen ze door negatieve acties van een handjevol mensen veel aandacht te geven en tegelijk het liefdevolle en sterkende geloof van veel meer christenen te negeren. Of het nu in Amerika of in Nederland is, de media hebben er baat bij om te schrijven over mensen die vasthouden aan hun onwetendheid door de schriften. Het verkoopt niet half zo goed om koppen te schrijven als ‘christenen die van iedereen houden, net als Jezus’.

Ik wil dat je weet en vertrouwt dat er goede mensen zijn, mensen vol liefde, culturele christenen of echt Jezus-freaks zoals ik, die leven volgens het voorbeeld van Gods radicale gastvrijheid.

Wij bestaan in alle vormen en maten – individuen, biddende partners, zondagsschool, geestelijken en zelfs hele denominaties die belijden dat iedere individu een kind van God is, erkennend dat

‘we allemaal geroepen zijn om te zijn als het ene lichaam met de vele leden, op zoek samen met mensen van iedere huidskleur, geloofsovertuiging, klasse, gender, huwelijksstatus, fysieke of mentale gesteldheid, seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie, om samen te reizen naar het beloofde rijk van God.’

– uit de "Open and Affirming Statement" van de Old South Church, United Church of Christ, Boston, MA.

We komen uit buurten, dorpen, steden en provincies uit het hele land, en ja, zelfs uit het diepe zuiden van de Verenigde Staten.

En gelukkig zijn er christenen die geroepen zijn om dit nieuws met andere christenen te delen. En er zijn christenen die openstaan om te leren vanuit genade en compassie, ook als ze het nog een beetje ongemakkelijk vinden, niet zeker wetend hoe de Geest ons allemaal dichter bij de geliefde gemeenschap brengt.

Jij bent hier op Wijdekerk, dus je hebt zeker een groep gelovige christenen gevonden die dit evangelie delen. Goddank voor Wijdekerk!

Ik wil je uitnodigen om om je heen te kijken, op zoek naar christenen in je leven (of om zelf die christen in het leven van iemand anders te zijn), die zich laten horen voor onze LGBT+ broers en zussen. Laten we ALLEMAAL de handen en voeten van Christus zijn in een wereld die buigt onder de last van angst en walging. Laten WIJ de microfoon van mensen zijn en de Liefde van God verspreiden, dat misschien niet zo goed verkoopt, maar zomaar een leven zou kunnen redden.Ik wil ook een schat met je delen van christelijke bronnen die LGBT+ mensen echt ondersteunen en werken aan hun acceptatie. Iedereen is welkom om in de comments hieronder hun eigen bronnen die dit doen te delen.

Association of Welcoming and Affirming Baptists Leden van de Associaton of Welcoming and Affirming Baptists (AWAB) zijn kerken, organisaties en individuen die ervoor uitkomen dat zij alle personen, ongeacht seksuele oriëntatie of gender identiteit, steunen en die de krachten hebben gebundeld om samen te pleiten voor de volledige acceptatie van lesbienne, homo, biseksuele en transgender personen in Baptistische gemeenten.

Believe Out Loud Helpt kerken om het christelijke principe na te streven om inclusief te worden voor iedereen, ongeacht seksuele oriëntatie of gender identiteit.


Brethren Mennonite Council for LGBT Interests De missie van BMC is om een inclusieve kerk en samenleving te ontwikkelen en om zorg te dragen voor de Brethren en Mennonite LGBT+ personen en de mensen om hen heen.

Catholic – DignityUSA Zet zich in voor respect en rechtvaardigheid voor alle LGBT+ personen in de Katholieke Kerk en in de wereld door middel van educatie, belangenbehartiging en ondersteuning.

Disciples of Christ – GLAD Allaince is een groep die zich inzet voor de waardigheid en integriteit van LGBT+ personen en de mensen om hen heen in de Christian Church (Disciples of Christ).

Episcopalian – Integrity USA Sinds 1974 is Integrity getuige geweest van Gods inclusieve liefde voor de Episcopal Church en haar LGBT+ gemeenschap. Wij werken aan de volledige verwelkoming van alle mensen die gedoopt zijn in alle sacramenten.

Lutherans Concerned/North America zet zich in voor de volledige verwelkoming van LGBT+ Lutheranen in alle aspecten van het leven van haar kerk en gemeentes. Zij bieden een veilige en troostende plek aan. Ze gaan op pad om te vertellen dat het evangelie voor iedereen is. Ze pleiten voor de inzegening van relaties van gelijke genders, en voor de inwijding van predikanten.

PC (USA) More Light Presbyterians is een netwerk van mensen die zich hardmaken voor de volledige deelname van LGBT+ personen in de Presbyteriaanse kerk.

United Church of Christ Open & Affirming (ONA) ‘ONA’ is kort voor Open en Ondersteunend, de benaming van gemeenten, predikanten en andere delen van de United Church of Christ die zich publiekelijk uitspreken om mensen van alle seksuele oriëntaties en gender identiteiten te verwelkomen in hun leven en kerkelijk werk.

United Methodist Reconciling Ministries Network mobiliseert United Methodists van alle seksuele oriëntaties en gender identiteiten om de kerk en de wereld te transformeren in een complete expressie van de inclusieve liefde van Christus.

That All May Freely Serve pleit voor een inclusieve kerk voor iedereen van die de rechten ontnomen zijn: een kerk die diversiteit in ere houdt en LGBT+ personen als volwaardige leden verwelkomt. Volwaardig lid-zijn betekent ook om kerkelijke functies te kunnen vervullen.

The Institute for Welcoming Resources is een netwerk voor leiders van bewegingen en een bron van toolkits en lesprogramma’s om te downloaden voor jouw kerk.

 

Kimberly Knight-Laskowski is de leider van een kleine, creatieve en compassievolle gemeente in Leiden: de Sojouners’ Fellowship. Zij komen de eerste en derde zondag van de maand bij elkaar bij Vrijplaats in Leiden . Kimberly is opgegroeid in het zuiden van de Verenigde Staten. Zij haalde haar Master Godgeleerdheid (M.Div.) aan de Candler School of Theology, Emory University; ze is afgestudeerd in religiewetenschappen met een focus op Oosterse religie. In 2017 zijn Kimberly en haar vrouw Betsy naar Nederland verhuisd.


Recente blogposts

Alles weergeven
Vind je een reactie ongepast?
Meld het!
Vind je een reactie ongepast?
 
Meld het!
samen zijn wijdekerk
bottom of page