top of page

Gebed Coming Out Dag 2019

Team Wijdekerk.

Ons gebed is vandaag bij jullie, LHBT+-mensen en betrokkenen.

Wij bidden jullie vrede toe, onvoorwaardelijke Liefde, mensen die van jullie houden en wij bidden dat jullie respect mogen ontvangen.

Ons gebed is vandaag bij jou 'in de kast'. Ieders weg is uniek. Waar voor de één een coming out vrede brengt, is dat voor een ander juist geen optie. Wij denken aan jou, werknemer in een orthodoxe omgeving en aan jou die in een hetero huwelijk is gestapt. Misschien hoopte je dat je gevoelens over gingen.

Wij bidden jou kracht toe en zegen die jou uittillen boven moeiten. Gods nabijheid in de momenten van eenzaamheid.

Ons gebed is vandaag ook bij jullie, betrokkenen die je dierbare LHBT+-medemens zien worstelen en pijn zien oplopen in een omgeving waarin zij niet als gelijkwaardige broeders en zusters worden opgenomen en benaderd.

Wij bidden jullie overvloedig veel liefde en kracht toe, om er voor hen te zijn. En we bidden jullie Zijn woorden van kracht & liefde toe om voor hen een stem te kunnen zijn en op te staan.

Ons gebed is bij jullie, LHBT+-mensen, die in therapie zijn om je zelfbeeld op te bouwen, pijn te verwerken en om weerbaar te worden of vanwege het hervinden van levenszin. Wij bidden je kracht toe, en liefde voor jezelf en herstel voor datgene dat in jou is stukgemaakt.

Ons gebed is bij jullie die voor een transitie staan of mensen die in transitie zijn. Wij bidden dat alles voorspoedig mag gaan en jullie steeds meer jezelf mogen worden. Wij wensen jullie Zijn liefdevolle nabijheid, kracht en voorspoed toe en weet dat er mensen zijn die van jullie houden.

Ons gebed is bij jullie families en vrienden die iemand moeten missen vanwege zelfmoord omdat zij niet konden leven met afwijzing, buitensluiting en eenzaamheid. Wij bidden om Zijn troostrijke armen en om Zijn recht, en dat Hij jullie mag dragen op die momenten van gemis en verdriet.

Ons gebed is bij jullie jongeren op scholen, die slechts één overtuiging laten horen over geloof en homoseksualiteit, omdat jullie niet de mogelijkheid krijgen een vrije keus uit het hart te maken t.o.v. jullie leven & liefde en t.o.v. God.

Wij bidden jullie kracht toe, en mensen bij wie jullie veilig jullie harten kunnen delen en waar jullie een luisterend oor vinden. En mensen die aan jullie ook andere theologische visies kunnen delen. Zodat jullie vrijheid ervaren en jullie zonder angst jullie unieke wegen mogen vinden.

Ons gebed is uiteraard ook bij jou, LHBT+-mensen die voor een coming out staan. Wij bidden je moed toe, en luisterende oren en harten. Wij bidden dat je in de reactie je gekend, gezien en geliefd mag weten.

Ons gebed is ook jullie, LHBT+-mensen, die single leven omdat jullie geloven dat dit van jullie wordt gevraagd. Wij bidden je kracht, zingeving, vrede & vriendschap toe op je levensweg en Zijn altijddurende aanwezigheid.

Ons gebed is bij jullie LHBT+-mensen die liefde hebben mogen vinden in een relatie. Wij bidden jullie blijvende liefde toe voor elkaar en voor God, en dat jullie als stel elkaar en anderen tot zegen mogen zijn. Dat jullie leven mogen brengen in jullie omgeving en in de harten van anderen.

Ons gebed is bij de regenbooggezinnen. Wij bidden dat jullie liefde voor God, voor elkaar en voor de kinderen, hen de basis geeft om als prettige mensen straks mee te draaien in de maatschappij. En dat ze vanuit die basis ook respectvol en waardig mogen omgaan met hun omgeving en dat zij Gods Liefde mogen kennen.

Ons gebed is bij al die gemeenten waar men onbedoeld nog schade aanricht aan LHBT+ medebroeders en zusters. Wij bidden jullie wijsheid toe en Zijn liefde die uitstijgt boven de wet. En boven alles bidden wij jullie Zijn luister en Zijn liefdevolle blik en liefdevolle woorden in de omgang met jullie medebroeders en zusters.

Ons gebed is bij die gemeenten die er alles aan doen om inclusief te zijn en voor willen leven dat in alle verschillen tussen mensen er één God is, en we verbonden zijn in Jezus Christus. Wij bidden jullie zegen en kracht toe. Dat jullie Zijn licht mogen laten schijnen ook naar andere gemeenten. Dat jullie mogen voorleven hoe die ene algemeen christelijke kerk kan functioneren ondanks verschillen.

Ons gebed is dat wij allen mogen belijden dat Jezus Christus Heer is en wij allen Zijn genade en liefde nodig hebben, die ons samenbrengt tot één gezin.

Amen.

 

Recente blogposts

Alles weergeven
Vind je een reactie ongepast?
Meld het!
Vind je een reactie ongepast?
 
Meld het!
samen zijn wijdekerk
bottom of page