top of page

God's Love has no limits

Han ten Wolde.

God's Love has no limits,

It defies description,

It is beyond imagination

and it's for YOU!

Ja, God houdt van zijn mensen, hoe we ook zijn, wie we ook maar zijn (inclusief LHBT'ers).

Ben en blijf jezelf, hou van jezelf, wie je ook bent. Want als we onszelf niet kennen, niet onszelf kunnen zijn en dus niet van onszelf houden, hoe kunnen we dan van anderen houden? (Heb je naaste lief als jezelf, een belangrijk woord van God). God houdt ook van LHBT'ers, alles met en in liefde. Wij LHBT'ers doen niemand pijn, als het in liefde is, met zachtheid, tederheid, zonder pijn, zonder tucht, zonder onderdrukking of bloed (ook hierbij denken aan: als er al iemand is in haar of zijn leven, dan geen seksueel contact, want je gaat de partner pijn doen, geen hoererij). Wees jezelf, gewoon natuurlijk, hoe we zijn geschapen. De Bijbel heeft het over 'onnatuurlijk', maar dat is als de duivel (met duivelse dingen als tucht, pijn, onderdrukking, bloed etc.) aan het werk is in mensen. God heeft de liefde gegeven, om ervan te genieten en het heeft een hele belangrijke werking voor ons lichaam en leven, het is voor vele kwalen een goed medicijn. De liefde.

Wij mensen (ook LBHT'ers), waar we ook wonen in de wereld, wat voor kleur we ook dragen (ook huids- en haarkleur) en wat voor kleding we ook dragen (ook al dragen we een jurk) is niet belangrijk. Het is belangrijk dat we geloven in en vertrouwen op God (er is maar één God, de God van Abraham, Izaak en Jakob). Als wij geloven en vertrouwen met ons hart, een open hart hebben voor God, betekent dit dat je alles deelt, alles vertelt aan God als je beste vriend (al je zorgen en problemen, je struggles, al je duistere kanten, maar ook de mooie dingen in je leven, en dankbaarheid). Dan geeft God de liefde en gerechtigheid. Ja, dan is er een kus (familiekus). Ja, je leven zal dan vol met vreugde, geduld, vrede/rust zijn en groeien (al de vruchten van de Geest zal je ervaren). Je bent dan een deel van zijn familie (familie van/in Gods koninkrijk). Nee, je hoeft niet eerst te overlijden. Het is niet een knip in de vingers, nee, het is een groeiproces. God geeft kleine beetjes tegelijk (wat je aankunt).

En als we ons overladen met gebeden (coveren) - dit kan gewoon in onszelf tijdens een wandeling, sport, ons werk, of op de fiets, of tijdens het reizen, of natuurlijk de stille momenten, bidden met Jezus, je vriend - dan wil God/Jezus je omarmen (coveren), je beschermen als een schild (cocon om je heen). Je beschermen voor al de duisternis in je omgeving of in de wereld. Blijf in dat vertrouwen, blijf in die liefde met God/Jezus. Jezus is de weg naar het licht. En we mogen zelf het licht zijn en schijnen in de wereld. Ja, het woord van God (de enige God) is natuurlijk de liefde verstaan, die liefde (een groeiproces), dat is vrede/rust/sjalom in onszelf en voor onze omgeving. Dat is de vrede voor de wereld, waar we allemaal op zitten te wachten. Niet door macht, of 'kijk wat voor wapenarsenaal we hebben', overheid.

Wees klein als een kind en kom als een kind, zegt Jezus, kom allen tot mij. Ik ben de weg en de waarheid. Want wij hebben als een kind leren lopen door vallen en opstaan en weer vallen en opstaan, dat is ook met het geloof in ons leven. Wij zijn allemaal zondaars, hoe oud we ook zijn, wees als dat kind met vallen en opstaan. Wij maken allemaal fouten in ons leven, kom terug naar mij en leer ervan, zegt Jezus, wat we ook doen of hebben gedaan. Ja, dat is liefde, grote liefde van God. Ja, het geloof is ook een leerproces. Leer van de fouten en doe het niet weer. Geef het, vertel het aan Jezus en vraag ook of Hij je met je struggle met jouw dingen in het leven wil helpen. En ja, Hij wil je helpen, kan ik je vertellen. Soms moet je door pijnlijke dingen heen en zie je later in dat het nodig was. Wees ook daar dankbaar voor. Je moet het zien als nieuwe wijn in een oude wijnzak, dat gaat niet - dat gaat scheuren. Nieuwe wijn moet in nieuwe wijnzakken. Dat betekent dat wij eerst rein moeten worden, anders krijg je vermenging en barsten in het geloof. Gewoon doen. God en Jezus wil je helpen, hoe? Door geloof en vertrouwen met een open hart voor God. Amen.

P.S.

Ga in gebed en lees het woord van God. Vraag God/Jezus blindelings om je hand te leiden en de Bijbel te openen, maar vraag God/Jezus ook om het Woord te verstaan en te begrijpen, ook dat is een proces. Dan zal God je leiden in je leven en je geven op je pad wat je nodig hebt (de werken die je mag doen). Je kunt geen werken doen als je nog niet de hand van God hebt vastgepakt en de symbolische kus er is. (Want een blinde kan geen blinde geleiden).

 

Han(ne) ten Wolde is messiaanse Godsdienaar en staat met beide benen in het fundament van God. Door God uitverkoren en een geroepen dienaar. Hij is 53 jaar jong en verblijft nu in Israël. God heeft hem hierheen gebracht in zijn Heilige Land. Hij is een homoseksuele man en een Godgeliefde zoon (spruit).


Recente blogposts

Alles weergeven
Vind je een reactie ongepast?
Meld het!
Vind je een reactie ongepast?
 
Meld het!
samen zijn wijdekerk
bottom of page