top of page

Een eer

Miranda Terpstra-van de Kerk.

Daar kwamen ze al dansend over de loper tussen al hun enthousiaste dierbaren naar voren, waar ik hen en de gasten mocht verwelkomen en het verhaal vertellen van de twee dames die elkaar die 25e augustus 2018 trouw zouden beloven. Het ontroerde me: zo kan het ook!

Wat was ik verrast toen Rianne en Lisa* mij vroegen of ik hun christelijke trouwceremonie wilde verzorgen en leiden. Een eer. Het was een flinke uitdaging gezien het zeer diverse publiek: van orthodox gelovig tot niet, en alles daartussenin. Dus welke taal spreek je zodat eenieder het kan meebeleven en verstaan? Aangezien beide enthousiast zijn over het initiatief Wijdekerk, dat ook een brede vertegenwoordiging kent qua kerkelijke achtergronden, vonden zij het diverse publiek en mij goed aansluiten bij hoe zij het geloof zelf beleven en vooral ook voorleven. Want dit stel weet wat Liefde uitreiken is!

Ze werden toegesproken en toegezongen door vrienden en familie. Een vriendin zei het letterlijk: ‘Een jaloers makende Liefde’. En ja, die Liefde was te proeven door alles van de bruiloft heen, de familie, de vriendschappen, de plek, de aankleding, de overwegingen, de keuzes, de betrokkenheid, het samen aan tafel gaan met geweldig door vrienden bereid eten uit Israël. Er werd gevierd, gedanst, gedeeld, gelachen, gebeden. Voor mij was Gods liefde zo duidelijk aanwezig, dat ik zag, geloof en vertrouw, dat het goed was.

Het huwelijksformulier mocht ik verzorgen naar voorbeeld van een vrouwenstel dat in mijn boek Hartenvrouw, voor zover bekend, als eerste elkaar trouw beloofde en de zegen ontving in het kantoortje van dominee Brussaard op 30 april 1970. Het mooie hiervan vond ik dat deze dominee hen ook liet beloven dat de hun gegeven Liefde niet enkel voor hen beiden bedoeld was, maar ook voor hun naasten en omgeving. En zo beloofden deze twee dames dit ook. Dat tekent dit bruidspaar, de Liefde die hen verbindt met elkaar, met God en met al hun gegeven naasten.

En zo hoorde ik mijzelf na het lezen van het verhaal in gebed:

Heer God, wij danken U dat wij met U bij elkaar mogen zijn op de bruiloft van Lisa* en Rianne. Wij danken U dat U hen beiden het geloof in Christus geschonken heeft en dat U hen ten diepste in dit geloof verbindt. Heer, wij belijden het als uw werk dat er zo’n sterke Liefde op deze wereld is en dat er een hechte gemeenschap tussen mensen mogelijk is en dat twee één leven leiden. Open ons hart voor Uw Liefde en geef dat wij kunnen blijven vasthouden aan deze Liefde, en in ons leven deze Liefde zoveel mogelijk kunnen delen omdat U zelf de bron van Liefde bent.

Waarna het huwelijksformulier volgde:

Lisa* en Rianne, jullie zijn hier gekomen omdat je samen een verbond gesloten hebt voor je hele leven, omdat jullie deze belofte van trouw willen bevestigen voor God en de mensen om jullie heen en omdat jullie vertrouwen op de Liefde en zegen van God. Want waar de Liefde woont, daar geeft God Zijn zegen (psalm 133). Jullie willen onder alle omstandigheden Liefde, trouw, hulp en toewijding van elkaar ontvangen en elkaar bijstaan in alle dingen die bij het tijdelijke en eeuwige leven horen. Zoek naar elkaar en vergeef elkaar. Als je elkaar niet verstaat en niet begrijpt dan geldt dit in het bijzonder. Jullie zullen niet alleen jullie gezamenlijke materiële en geestelijke belangen behartigen, maar ook van degenen die jullie naasten zijn of worden. Kijk maar eens om je heen. Voor al die mensen behartigen jullie hun belangen vanuit Zijn Liefde. God roept iedereen op om een zegen te zijn.

Geef elkaar de rechterhand.

Lisa*, verklaar jij voor Gods aangezicht dat je hebt gekozen tot vrouw: Rianne, wiens hand voor nu in de jouwe rust? Beloof je haar trouw te zijn en te blijven, in goede en in kwade dagen, in rijkdom en in armoede, in gezondheid en ziekte, tot de dood? Beloof je haar in Liefde te dienen en te beschermen, met haar samen te leven en jullie keuzes en wegen samen met God te gaan? En beloof je daarbij de gegeven liefde en zegen uit te reiken aan eenieder die jullie als naaste is en wordt gegeven? Wat is daarop jouw antwoord?

Rianne, verklaar jij voor Gods aangezicht dat je hebt gekozen tot vrouw: Lisa*, wiens hand voor nu in de jouwe rust? Beloof je haar trouw te zijn en blijven, in goede en in kwade dagen, in rijkdom en in armoede, in gezondheid en ziekte, tot de dood? Beloof je haar in Liefde te dienen en te beschermen, met haar samen te leven en jullie keuzes en wegen samen met God te gaan? En beloof je daarbij die gegeven liefde en zegen uit te reiken aan eenieder die jullie als naaste is en wordt gegeven? Wat is daarop jouw antwoord?

Dan vertrouwen wij erop dat God ziet dat het goed is en dat jullie onlosmakelijk in Liefde en met Hem in de echt zijn verbonden als vrouw en vrouw.

Ze zeiden beide JA en ‘de kus’ volgde.

Wat een geliefd en ECHTpaar. Ik heb ze Lief en in mijn hart gesloten.

 

* De naam Lisa is een pseudoniem


Recente blogposts

Alles weergeven
Vind je een reactie ongepast?
Meld het!
Vind je een reactie ongepast?
 
Meld het!
samen zijn wijdekerk
bottom of page