top of page

God is mijn kracht

Johan Wolters.

God is mijn kracht. Ik weet dat hij achter mij staat en in mij woont en dat hij om naast boven en achter mij is. Hij doet recht aan mij. Wat een mens mij aan doet, doet die ook aan Jezus.’

Dankbaar

Ik ben dankbaar dat mijn Godsbeeld is veranderd van de strenge God uit mijn geloofsopvoeding, naar een liefdevolle God, die mij gewild heeft. Ik kan uitgaan van mijn eigen kracht en gun anderen dat ook. Slachtofferschap is in mijn visie de aandacht opeisen in plaats van aandacht ontvangen om jezelf zijn. Het gaat ook vaak ten koste van bescheiden mensen. Ik ben rolstoelgebruiker, dat maakt dat het ertoe doet hoe je je presenteert. Zo zorg ik ervoor dat er met en niet over mij gesproken wordt.

Christelijk Gereformeerd

Ik ben opgegroeid in een Christelijk Gereformeerd gezin. Rond mijn 29e levensjaar kwam ik uit de kast. Daarop werd ontkennend gereageerd en feitelijk is dat, ondanks dat ze me wel bezoeken, nog steeds zo. Dit raakt mij nog steeds. Ook in mijn woonplaats ben ik lange tijd uit gewoonte lid gebleven van de Christelijke Gereformeerde kerk. Hier kwam ik feitelijk dezelfde ontkenning tegen wat betreft mijn geaardheid, zoals binnen mijn eigen familiekring. Het voelde toen niet meer veilig als mijn kerkelijk thuis. Ik ben dan ook een periode kerkelijk dakloos geweest. Gelukkig is God altijd bij me gebleven. De negatieve reacties zowel binnen de familie, als de kerk hebben sterk bijgedragen aan het eenzaam voelen in mij hart. Ik ben in geestelijke zin afgesneden van wat mij dierbaar is.

Jezus als voorbeeld

Ik zou heel kerkelijk Nederland willen adviseren ‘gemeente’ te zijn, zoals Jezus ons heeft voorgeleefd en het heeft bedoeld. Kom op voor elkaar, kijk om naar elkaar. Probeer als gemeente om iemand heen te staan en laat niemand in de kou staan. Sluit je niet af voor de mens en ga alsjeblieft ‘open’ het gesprek aan. Zie de ander ook als mens, welke eveneens naar zijn evenbeeld geschapen is.

Nieuwe geloofsgemeenschap

Ik ben nu deel van een geloofsgemeenschap. We beginnen altijd met een brunch, dan gevolgd door een overdenking en een paar liederen. En ook Wijdekerk zie ik als een geestelijk thuis. Ik voel mij gekend, ik kan nieuwe contacten opbouwen en voel me verbonden met andere betrokkenen van Wijdekerk. Het is een waardevol platvorm voor mij. Sinds ik deze beweging heb ‘ontdekt’ ben ik voor de tweede keer uit de kast gekomen en voel mij- met name door de digitale contacten beter in mijn vel. Volgens mij komt de ‘echte Johan steeds meer boven water! Al kan ik niet zwemmen. Ik woon momenteel in een flat, waar ik 24 uur zorg krijg. Ik ken daar niemand in wie ik mij herken. Ook zijn er een aantal bewoners, die mij negeren en dat voelt eenzaam. Ik heb andere interesses. Zo ga ik regelmatig naar een pubquiz* op de 2e zondag en 1x per maand. Ook tref je mij met regelmaat in de bioscoop of in het filmhuis. Ik werk in een spellen winkel en lees graag. Ik ben een leergierig mens en ben behoorlijk talig. Ik ben het type mens, dat graag vooraf bedenkt voordat hij gaat doen.

Verliefd zijn

Ik heb ‘het’ gekend, dat iemand verliefd was op mij. Ik was een jaar of 19 en ging regelmatig naar het COC**. Daar werd een jongen verliefd op mij en ik vond dat niet vreemd. Ik heb me zijn liefde eigenlijk laten aanleunen. Ik vond het fijn dat er iemand om mij gaf en misschien was ik zelf ook wel een beetje verliefd. Ook 10 jaar later maakte ik nog eens hetzelfde mee tijdens een uitwisseling van een Engelse woonvorm in ‘Het Dorp’ te Arnhem. Ik had een begeleider, die ook anders geaard was en nu was ik degene die ouder was. Deze keer werd ik voor het eerst verliefd. Deze relatie heeft helaas geen stand gehouden door afstand en leeftijd. Maar ik durfde vanaf toen wel de liefde toe te laten. Vooraf aan deze ervaringen, durfde ik dat veel minder. Ik kwam veel te weinig voor mezelf op. Ik zocht iemand die me kon beschermen. Ik ben vaak het pispaaltje geweest en ben soms nog een ‘buitenbeentje’. Dat maakt onzeker en bracht me ook onveiligheid. Ik was fysiek en vooral geestelijk niet in staat om voor mezelf op te komen. Ik ben nu wel krachtig genoeg om mijn eigen weg te gaan. Ik voel me gesterkt door God. Ik mag er zijn van Hem en dat vind ik heel belangrijk.

 

* Een pubquiz is een quiz die éénmaal per maand in een pub of café wordt gehouden. De kandidaten beantwoorden in teamverband vragen die door een quizmaster gesteld worden.

** Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC, opgericht als Cultuur- en Ontspanningscentrum.

Recente blogposts

Alles weergeven
Vind je een reactie ongepast?
Meld het!
Vind je een reactie ongepast?
 
Meld het!
samen zijn wijdekerk
bottom of page