Openbreken voor een ander

Miranda Terpstra.

Een poosje terug was ik bij een inspiratieochtend met predikanten en voorgangers vanuit verschillende denominaties. Ds. Wim Hortensius van de PKN te Hattem liet ons kijken naar het beeld van de verlamde man die door vier vrienden bij Jezus werd gebracht. En dat beeld heeft mij getroffen.

Marcus 2:3-4

En men bracht een verlamde naar Hem toe die door vier mannen gedragen werd. En omdat zij hem niet in zijn buurt konden krijgen vanwege de menigte, haalden ze de bedekking van het dak boven de plaats waar hij was, braken het dak open en lieten de mat waarop de verlamde lag naar beneden zakken. Jezus zag hun groot vertrouwen.

Treffend beeld

De vrienden zagen dat er iets opengebroken moest worden dat bedekt was, om de man aan Jezus' voeten te brengen in Gods huis. Is dat niet ook zo voor sommige LHBT-broeders en -zusters? Dat het voor hen nodig kan zijn dat medebroeders en -zusters iets openbreken om hen (terug) te brengen in het huis Gods en aan de voeten van Jezus? Ds. Wim Hortensius liet ons hierover nadenken.

Ik kreeg vrijwel direct kippenvel bij dit voor mij zo treffende beeld, omdat ik mezelf in de vrienden kan verplaatsen. Ik geloof net als ds. Wim Hortensius dat het soms nodig is om het een en ander open te breken voor en met mensen. Zovelen hebben de kerk immers verlaten, en soms zelfs het geloof.

Wat leven deze vrienden voor?

Deze vrienden hebben me hun moed getoond met hoe zij hun geloof handen en voeten gaven. Waar het geloof bergen kan verzetten, kan het duidelijk ook daken openbreken of muren neerhalen. Hun betrokkenheid met deze man moet groot zijn geweest om dit voor hem te willen doen. Zij moeten hebben geweten hoe waardig deze man is voor God. Het beeld toont mij ook hoe belangrijk samenwerken is en hoe groot hun doorzettingsvermogen moet zijn geweest om een andere weg te kiezen. Samen bereikten ze iets buitengewoons. De vrienden waren niet bevreesd voor de mening van de meerderheid of menigte beneden in en om het huis. Het toont mij de moed, en zoals staat geschreven en door Jezus werd gezien: een groot vertrouwen.

Wat voor vriend is Jezus en wat voor vriend zijn wij?

Ben jij zo'n vriend die uit betrokkenheid andere wegen zoekt om mensen terug te brengen in Gods huis, aan Jezus' voeten? Wil jij handen en voeten geven en in samenwerking een bijdrage leveren aan buitengewone wegen? Of misschien ben jij wel die waardige medebroeder of -zuster die steun kan gebruiken binnen de kerk of in het geloof? Laat het ons weten, want samen zijn wijdekerk.

Miranda Terpstra is moeder van 2 jonge mannen en getrouwd met Ivo, voorzitter van wijdekerk, auteur van het boek Hartenvrouw, en fotografe van Hartezaak


#geloof #verandering #dominee #vertrouwen #vriendschap

Recente blogposts

Alles weergeven

LHBT+ Gebed

God, mijn God, verlaat mij niet, ook niet als mij Uw zegen ontzegd wordt, ook niet als ik zondig genoemd word, en word veroordeeld om wie ik ben, om wat ik ben. Mijn hart breekt als ik het verdriet zi

Vind je een reactie ongepast?
Meld het!
Vind je een reactie ongepast?
 
Meld het!

Stichting Wijdekerk

info@wijdekerk.nl

KvK : 70255547

IBAN : NL14 BUNQ 2205 8874 83

RSIN : 858217946

© Copyright 2016-2021 | Stichting wijdekerk

Proclaimer

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zijn/haar verhaal hier kan delen. Dit staat los van de mening van het team over de inhoud. Het is niet aan ons om te oordelen maar om, in navolging van Jezus Christus, elkaar in liefde te aanvaarden. 

 

Auteurs zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun verhaal. Wij als team doen ons uiterste best correcte en authentieke bijdragen op deze website te plaatsen. Als je onjuistheden en/of fouten constateert, dan verzoeken wij je dit bij ons te melden via het contactformulier. Wij zullen deze dan zo snel mogelijk herstellen.

Privacyverklaring

Wij gaan vertrouwelijk om met alle informatie die je ons geeft. Persoons- of adresgegevens gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt.  Zie hier voor onze volledige privacyverklaring.