top of page

God en de minderheid

Miranda Terpstra.

Hoe je het ook wendt of keert: Lhbt+ ers zullen altijd een minderheid vormen. Zolang de meerderheid bepaalt wat ‘goed’ is, zullen zij het onderspit delven. Dat vraagt zorg en extra aandacht, los van het feit dat er mensen zo in het nauw komen dat zij de zin van hun leven niet langer zien. Altijd moeten opboksen tegen een meerderheid eist nog steeds levens. Intens verdrietig, ieder mens heeft een speciaal iets te brengen binnen Gods gemeente. Ik herken Jezus zo regelmatig in hen. Ik ben enorm dankbaar wat ik van hen mocht en mag leren.

Kaleb en Jozua

In de bijbel is het regelmatig zo dat de minderheid een speciale plek inneemt. Denk aan de parabel van het verloren schaap. Jezus laat de kudde er zelfs voor in de steek om juist dat ene schaap te zoeken. Zo kostbaar is Hem die ene; hij laat de andere 99 op dat moment in de steek. En denk ook eens aan Kaleb en Jozua, twee van de verspieders, die voor het volk Israël 40 dagen het land Kanaän verkenden. Zij werden niet door de meerderheid gehoord, maar verstonden wel Gods stem en vertrouwden op de Heer. Het gebeurt nog steeds dat meerderheden denken het bij het rechte eind te hebben. Ook in kerken denkt men de stem van God te verstaan, wanneer door een meerderheid van stemmen een beslissing wordt genomen voor die ene die ‘anders’ is dan de meerderheid. Ik ken dierbare mensen die door de beslissing van de meerderheid, onder tucht zijn gezet omdat zij een trouwe en duurzame liefdesrelatie hebben met iemand van gelijke sekse, terwijl ik in hen zó Jezus zie en versta. Het gaat uiteraard niet om gelijk of ongelijk, maar wel om na te denken over de minderheid en de ander zien en horen en op waarde schatten.

God door minderheden heen

Hoe vaak komt het immers niet voor in de bijbel, dat God juist die mensen waarop neer gekeken wordt, inzet voor zijn werk. Jezus zijn discipelen waren geen hoge pieten, maar eenvoudige mensen. En dat juist zij veel verschil maken in het leven van anderen. Denk aan Esther, zij neemt grote risico’ s ten behoeve van haar volk. Haar handelen zorgt voor een grote wending in het leven van de joden. Door verschillende hoofdpersonen in de Bijbel heen heeft God het volk kunnen helpen. Denk aan Jozef, Daniel, Ezra en Nehemia. Denk aan Jezus zelf. Zou dat in onze tijd dan anders zijn? Dat uitzicht geeft veel vertrouwen in de toekomst van de lhbt groep. Zij mogen dan nu soms ervaren niet gehoord te worden, zoals Kaleb en Joshua, soms ‘verzuipen’ tussen alle meningen en harde woorden. God weet en kan juist door hen het lot van velen doen veranderen. Ik ben dankbaar dat Hij weet en Rechter is. Zijn liefde is vloeibaar en in beweging. Als je goed kijkt, zie je al dat Hij hard met verandering bezig is. Ik ben zo dankbaar voor alle beweging en voor alle mensen, die zich hiervoor beschikbaar stellen en hebben gesteld in het verleden. God heeft geen perfecte mensen nodig, maar mensen die beschikbaar zijn voor Hem, om door hen heen positief verschil te maken in het leven van de mensheid.

Laten we er samen voor gaan. Want samen zijn wijdekerk.

 

Miranda Terpstra is moeder van 2 jonge mannen en getrouwd met Ivo, voorzitter van wijdekerk, auteur van het boek Hartenvrouw, en fotografe van Hartezaak


Recente blogposts

Alles weergeven
Vind je een reactie ongepast?
Meld het!
Vind je een reactie ongepast?
 
Meld het!
samen zijn wijdekerk
bottom of page