top of page

Zwerven met God

Minke Velthuis. Interview met Brandan Robertson.

Er staat op een druilerige vrijdagochtend een interview gepland met Brandan Robertson in het Kleiklooster in Amsterdam. Op zoek naar het klooster kom ik een flat tegen op het adres waar ik moet zijn. Daar staat met een briefje ‘kleiklooster’ op geplakt. Hier logeert Brandan de paar dagen dat hij in Nederland is. Ik mag hem interviewen voor Wijdekerk. We spreken deze ochtend over zijn nieuwe boek ‘Zwerven met God’ en LHBT+.

Spiritualiteit

In zijn nieuwe boek ‘Zwerven met God’ gaat het over de strikte grenzen van religie en de echte spiritualiteit. Met echte spiritualiteit bedoelt hij een spiritualiteit waarin er geleefd wordt vanuit Bijbelse waarden, in plaats van begrensd leven. Hierbij liggen de waarden aan ten grondslag; heb de Heer uw God lief met heel uw hart en uw naaste als uzelf. Daarnaast noemt hij de vruchten van de Geest uit Galaten 5:22-23; liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Als deze waarden voorkomen in een christelijk leven, dan kunnen er van daaruit keuzes gemaakt worden. De een zal dan ook andere keuzes maken, dan een ander.

Brandan is niet bang om foute keuzes te maken door de strikte kaders los te laten. Voor hem is 1 Johannes 4:18 hierin leidend. ‘De liefde laat geen ruimte voor angst, volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.’ Dat betekent dat je met iedereen kunt spreken, want er is geen angst in de liefde. Je kunt de grenzen oversteken en God daarin niet verliezen, omdat er in de liefde geen angst is.

Grenzen oversteken

Deze grenzen werden ook door personen uit de Bijbel over gestoken. Hen werd vaak gevraagd om te gaan waar de Geest hen leidde. Zo verliet Abraham zijn land, bouwde Noach zijn ark, at Petrus met heidenen en doopte hen. Johannes 3:8 legt dit uit. ‘De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ Doordat de Geest waait waarheen Hij wil, kan Hij mensen individueel motiveren om keuzes te maken die niet binnen de grenzen van religie passen. Zo is het dan ook mogelijk dat de een dus andere keuzes maakt dan de ander. Want, zoals Brandan met Paulus zegt in Romeinen 14:5-6; ‘Laat iedereen gewoon doen wat volgens zijn eigen geweten goed is. Iemand die een bepaalde dag belangrijker vindt dan de andere dagen, doet dat voor de Heer. En iemand die vindt dat alle dagen gelijk zijn, doet dat voor de Heer. ’En vers 14; ‘Als je vindt dat iets onrein is, is het voor jou onrein.’ Daarom is het dat de een andere keuzes maakt dan de ander en een ieder daarbij gelooft in God.

Homoseksualiteit

Daarmee komen we op het onderwerp homoseksualiteit. Brandan heeft een master in LHBT+ theologie gedaan en is zelf uit de kast gekomen tijdens zijn studie. Brandan ziet LHBT+ niet als een zonde, maar als een onderdeel van de schepping. Als God zoveel verschillende dieren heeft gemaakt, kijk alleen al naar de diversiteit van vogels. En al deze diversiteit reflecteert Hem. Zou hij dan maar één soort mens maken die bestaat uit een man en een vrouw, met de kleur zwart of wit en allemaal hetero? Hij voegt er zelfs een Bijbeltekst aan toe, namelijk Romeinen 12:2; ‘U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.’ Als God ons een gave geeft, gebruik het! Aanpassen aan deze wereld is een zonde. LHBT+ is een gave waarmee we Gods grootheid laten zien en Zijn diversiteit.

 

Brandan Robertson (1992) is schrijver en voorganger die werkt op de kruispunten van spiritualiteit, seksualiteit en sociale vernieuwing. Hij is voorganger van de Missiongathering Christian Church in San Diego en heeft inmiddels diverse boeken op zijn naam staan.


Recente blogposts

Alles weergeven
Vind je een reactie ongepast?
Meld het!
Vind je een reactie ongepast?
 
Meld het!
samen zijn wijdekerk
bottom of page