top of page

GOD and the GAY Christian

Gerjan Dekker.

Ik heb een samenvatting gemaakt van het Engelse boek 'GOD and the GAY Christian' van Matthew Vines. Ik hoop dat het je mag bemoedigen, maar vooral hoop ik dat we als kerk homoseksuelen mogen leren accepteren. Dat we, net zoals slavernij en het achterstellen van vrouwen, mogen inzien dat ook het weigeren van homoseksualiteit in een liefdevolle relatie enorm destructief is, voor de persoon die homoseksueel is, maar ook voor de kerk als geheel.

Inleiding

In ​dit ​artikel ​wil ​ik ​een ​samenvatting ​geven ​van ​het ​boek ​van ​Matthew ​Vines, ​met ​de ​voor ​mij meest ​belangrijke ​punten. ​Het ​boek ​beschrijft ​waarom ​homoseksualiteit ​van ​nu ​ook ​op ​basis van ​de ​Bijbel ​geaccepteerd ​kan ​worden, ​en ​legt ​uitgebreid ​uit ​wat ​de ​teksten ​die ​wij ​vaak ​zien ​als ‘anti-homo’ ​nou ​daadwerkelijk ​betekenen. ​Culturele ​context ​is ​in ​deze ​erg ​belangrijk. ​Als ​je ​meer wilt ​weten, ​of ​alle ​bronvermelding ​wilt, ​raad ​ik ​je ​(uiteraard) ​aan ​het ​boek ​zelf ​te ​kopen. ​Je kunt het onder andere bestellen bij bol.com.

In ​deze ​samenvatting ​zal ​ik ​veel ​vertaalde ​quotes ​uit ​het ​boek ​delen. ​Daarbij ​is ​het ​dus ​niet ​altijd even ​makkelijk ​te ​lezen ​wellicht, ​maar ​hopelijk ​vormt ​het ​toch ​een ​compleet ​geheel.

Hoofdstuk ​1 ​- ​Een ​boom ​en ​zijn ​vruchten

“Leviticus ​verbiedt ​mannelijke ​homoseksuele ​relaties, ​maar ​het ​gebruikt ​vergelijkbare ​taal ​om het ​eten ​van ​schelpdieren ​te ​verbieden. ​En ​alhoewel ​Paulus ​homoseksuele ​relaties ​als “onnatuurlijk” ​beschouwde, ​schreef ​hij ​ook ​dat ​het ​voor ​mannen ​“tegennatuurlijk” ​was ​om ​lang haar ​te ​hebben. ​Toch ​vinden ​de ​meeste ​christenen ​het ​eten ​van ​schelpdieren ​noch ​het ​hebben van ​lang ​haar ​als ​man ​een ​zonde.” ​(pagina ​12)

“In ​de ​19e ​eeuw ​speelde ​de ​belevenis ​een ​hoofdrol ​bij ​overtuigde ​christenen ​om ​een ​ander traditioneel ​-en ​vermeend ​Bijbels- ​geloof. ​Deze ​keer ​was ​het ​issue ​slavernij. ​Zoveel ​als ​jij ​en ​ik afgeschrikt ​worden ​door ​dit ​begrip, ​verstonden ​de ​meeste ​christenen ​passages ​zoals ​Efeziërs 6:5-9 ​en ​Kolossenzen ​3:22-25 ​als ​goedkeuring ​voor ​minstens ​een ​aantal ​vormen ​van ​slavernij.

Maar ​in ​de ​18e ​en ​19e ​eeuw ​overtuigden ​christelijke ​tegenstanders ​van ​slavernij ​om ​nogmaals deze ​zaak ​te ​overdenken. ​Ze ​deden ​een ​beroep ​om ​hun ​geweten, ​vanwege ​de ​destructieve consequenties ​van ​slavernij. ​Een ​slechte ​boom ​brengt ​slechte ​vruchten ​voort.” ​(pagina ​15)

Van ​homoseksuelen ​wordt ​van ​de ​kerk ​een ​compleet ​celibaat ​verwacht: ​geen ​seks, ​geen relaties, ​geen ​huwelijk, ​en ​ook ​geen ​verkeerde ​gevoelens. ​Dit ​is ​zowel ​onmogelijk als onmenselijk. ​Je ​zou ​het ​een ​geestelijke ​castratie ​kunnen ​noemen. ​(pagina ​17, 18)

“Om ​als ​homoseksuele ​christen ​celibaat ​te ​praktiseren, ​in ​een ​poging ​om ​zelfs ​het verlangen naar ​romantische ​liefde ​uit ​te ​wissen, ​vereist ​van ​hen ​om ​te ​leven ​in ​een ​permanente ​angst ​voor seksuele ​intimiteit ​en ​liefde. ​Dat ​is ​een ​heel ​ander ​soort ​van ​zelfonthouding ​dan ​de ​tuchtiging van ​lustvolle ​begeerten ​die ​de ​kerk ​verwacht ​van ​alle ​gelovigen. ​Het ​vereist ​homoseksuele christenen ​om ​muren ​om ​hun ​emotionele ​levens ​heen ​te ​bouwen ​die ​zo ​hoog ​zijn, ​dat ​velen ​het steeds ​moeilijker ​zullen ​vinden ​om ​een ​betekenisvolle ​menselijke ​connectie ​te ​vormen.” ​(pagina 18)

Een ​belangrijke ​tekst ​hierbij ​om ​dit ​te ​overdenken ​is ​1 ​Korintiërs ​10:13: “Meer ​dan ​een ​menselijke verzoeking ​is ​u ​niet ​overkomen. ​En ​God ​is ​getrouw: ​Hij ​zal niet toelaten ​dat ​u ​verzocht ​wordt boven ​wat ​u ​aankunt, ​maar ​Hij ​zal ​met ​de ​verzoeking ​ook ​de ​uitkomst ​geven ​om ​die ​te ​kunnen doorstaan.

”Wat ​de ​praktijk ​heeft ​uitgewezen ​is ​dat ​een ​verplicht ​celibaat ​leidt ​tot ​zware ​depressiviteit, ​met zelfs ​zelfmoordneigingen ​als ​gevolg.

Hoofdstuk ​2 ​- ​Telescopen, ​traditie ​en ​seksuele ​geaardheid

“Professionele ​gezondheidsorganisaties ​hebben ​pogingen ​om ​de ​seksuele ​geaardheid ​van mensen ​te ​veranderingen ​afgewezen. ​Zelfs ​de ​president ​van ​Exodus ​International, ​een voormalige ​ex-homo ​ministry ​om ​hun ​geaardheid ​te ​veranderen, ​heeft ​in ​2012 ​erkent ​dat ​in “99.9%” ​van ​de ​mensen ​waar ​hij ​mee ​gewerkt ​heeft ​“geen ​verandering ​in ​hun ​geaardheid ​heeft ervaren.” ​De ​overweldigende ​meerderheid ​van ​homoseksuele ​mannen ​en ​lesbi’s ​melden ​dat ​hun seksuele ​geaardheid ​vaststaat ​en ​niet ​gekozen ​is.” ​(pagina ​28)

“Als ​we ​willen ​leren ​hoe ​oude ​geschriften ​oorspronkelijk ​werden ​begrepen, ​moeten ​we ​onze moderne ​opvattingen ​opzij ​zetten ​ten ​gunste ​van ​de ​oude ​manier ​van ​denken. ​Geen ​enkele ​oude taal ​had ​woorden ​als ​“homo” ​of ​“hetero”. ​In ​plaats ​daarvan ​geloofde ​het ​meeste ​van ​de ​oude wereld, ​zoals ​Plutarch ​schreef, ​dat ​“de ​passie ​voor ​jongens ​en ​voor ​vrouwen ​afstamt ​van ​één ​en dezelfde ​liefde.” ​(pagina ​36)

Hoofdstuk ​3 ​- ​De ​gift ​van ​celibaat

Celibaat ​is ​altijd ​al ​een ​spirituele ​gift ​geweest ​en ​een ​keus, ​en ​zou ​nooit ​geforceerd ​moeten worden ​op ​iemand. ​(pagina ​44)

In ​het ​oude ​Testament ​was ​procreatie ​(voortplanting) ​erg ​belangrijk, ​maar ​na ​de ​komst ​van Christus ​minder. ​Paulus ​is ​een ​voorbeeld ​van ​iemand ​die ​er ​bewust ​voor ​koos ​om ​niet ​te trouwen ​-en ​zich ​daarom ​ook ​niet ​voort ​te ​planten. ​Waarom ​dit ​in ​het ​oude ​Testament ​belangrijk was ​en ​nu ​minder ​komt ​het ​boek ​later ​op ​terug.

[eigen ​toevoeging] ​De ​meeste ​christenen ​geloven ​dat ​seks ​niet ​alleen ​is ​om ​voort ​te ​planten, ​maar ook ​om ​van ​te ​genieten ​en ​om ​dichter ​bij ​elkaar ​te ​komen. ​Deze ​ideeën ​vind ​je ​echter ​niet ​terug ​in de ​Bijbel. ​Echter ​zeggen ​deze ​zelfde ​mensen ​dan ​wel ​dat ​homoseksuele ​relaties ​slecht ​zijn, ​omdat ze ​nergens ​worden ​goedgekeurd. ​Dit ​zelfs ​als ​je ​ze ​overtuigt ​dat ​de ​Bijbel ​zich ​niet ​tegen ​een liefdevolle ​relatie ​tussen ​twee ​personen ​uitspreekt. ​[/eigen ​toevoeging]

Hoofdstuk ​4 ​- ​De ​echte ​zonde ​van ​Sodom

Sodom ​en ​Gomorra ​is ​een ​heel ​bekend ​verhaal ​waar ​vaak ​beweerd ​wordt ​dat ​homoseksualiteit de ​oorzaak ​was. ​Sodom ​en ​Gomorra ​wordt ​echter ​dertien ​keer ​genoemd ​in ​het ​Oude ​Testament, en ​geen ​één ​daarvan ​gaat ​erover ​dat ​de ​zonde ​van ​Sodom ​het ​hebben ​van ​seks ​met ​mensen van ​hetzelfde ​geslacht ​was. ​Tot ​de ​eerste ​eeuw ​werd ​het ​uitgelegd ​zoals ​beschreven ​staat ​in Ezechiël ​16:49: "Zie, ​dit ​was ​de ​ongerechtigheid ​van ​uw ​zuster ​Sodom: ​trots, ​overvloed ​van voedsel ​en ​zorgeloze ​rust ​had ​zij ​met ​haar ​dochters. ​De ​hand ​van ​de ​arme ​en ​de ​behoeftige ondersteunde ​zij ​echter ​niet.

"De ​Joodse ​filosoof ​Philo ​was ​de ​eerste ​die ​vond ​dat ​de ​zonde ​van ​Sodom ​het ​willen ​van ​seks met ​hetzelfde ​geslacht ​was. ​Dit ​idee ​is ​daarna ​verder ​uitgegroeid ​in ​het ​christendom ​door Augustinus, ​in ​de ​vijfde ​eeuw. ​(pagina ​69-72)

Hoofdstuk ​5 ​- ​De ​gruwelijkheden ​van ​Leviticus

Leviticus ​zegt ​dat ​"slapen ​met ​een ​man ​zoals ​met ​een ​vrouw" ​een ​gruwel ​is ​(18:22). ​Echter, volgens ​de ​Bijbel ​is ​eten ​met ​heidenen ​een ​gruwel ​(Genesis ​43:32), ​herder ​zijn ​van ​kleinvee ​is ​een gruwel ​(Genesis ​46:34), ​seks ​tijdens ​ongesteldheid ​(Leviticus ​18:19), ​iets ​uitlenen ​tegen ​rente ​(Ezechiël 18:13), ​en ​het ​eten ​van ​varken, ​konijn, ​schelpdieren, ​en ​dode ​dieren Deuteronomium ​14:3-21 ). ​Dus ondanks ​dat ​'gruwel' ​een ​negatief ​woord ​is, ​komt ​het ​niet ​noodzakelijk ​overeen ​met ​een christelijke ​kijk ​op ​zonde. ​(pagina ​85)

Als ​je ​op ​basis ​van ​Leviticus ​20:13 ​vindt ​dat ​homoseksuelen ​gedood ​moeten ​worden, ​moet ​je ​ook iedereen ​die ​Gods ​naam ​misbruikt ​stenigen ​(Leviticus ​24:16), ​en ​ongehoorzame ​kinderen ​stenigen (Deuteronomium ​21:18-21).

In ​de ​oude ​cultuur ​was ​het ​onterend ​voor ​een ​man ​om ​als ​vrouw ​behandeld ​te ​worden. ​Vrouwen waren ​zwaar ​ondergeschikt ​in ​die ​cultuur. ​Alle ​vroege ​uitleggingen ​van ​Leviticus ​18:22 ​en ​20:13 onderschrijven ​dat ​ook ​als ​de ​reden ​waarom ​het ​een ​gruwel ​was ​(o.a. ​Philo, ​Plutarch, ​Clement van ​Alexandria ​). ​(pagina ​87, 88)

Patriarchaat ​(een ​maatschappij ​waarin ​mannen ​domineren) ​was ​de ​standaard ​manier ​waarop de ​vele ​oude ​culturen ​waren ​georganiseerd. ​Mannen ​hadden ​veel ​meer ​eer ​en ​waarde ​dan vrouwen. ​Ook ​in ​het ​oude ​Testament ​zien ​we ​dit, ​al ​waren ​er ​wel ​bepaalde ​vrouwen ​met leidersrollen. ​Het ​is ​dus ​echter ​wel ​heel ​belangrijk ​om ​Leviticus ​te ​lezen ​met ​de ​wetenschap ​dat dit ​een ​patriarchische ​maatschappij ​was. ​(pagina ​92)

Hoofdstuk ​6 ​- ​Losbandige ​passie ​en ​onnatuurlijke ​daden ​in Romeinen ​1

“Paulus ​zijn ​woorden ​geven ​niet ​alleen ​aan ​dat ​de ​mensen ​die ​hij ​beschreef ​in ​Romeinen ​1:26, 27 heteroseksualiteit ​voor ​homoseksualiteit ​ingeruild ​hadden, ​maar ​ook ​dat ​ze ​heteroseksuele aantrekkingskracht ​hadden. ​Deze ​uitlegging ​matcht ​met ​de ​verwachtingen ​van ​de ​oude maatschappijen, ​en ​het ​past ​ook ​bij ​de ​rest ​van ​de ​passage ​in ​Romeinen ​1. ​Met ​elke ​slechtheid die ​Paulus ​beschrijft ​in ​Romeinen ​1:18-32, ​zijn ​mensen ​namelijk ​in ​staat ​tot ​het ​maken ​van ​de tegenovergestelde, ​deugdelijke ​keus. ​In ​plaats ​van ​het ​aanbidden ​van ​afgoden, ​kunnen ​we ​God aanbidden. ​In ​plaats ​van ​te ​bezwijken ​voor ​hebzucht, ​kunnen ​we ​kiezen ​om ​gul ​te ​geven. ​In plaats ​van ​haat, ​kunnen ​we ​kiezen ​voor ​liefde. ​Voor ​Paulus ​hadden ​homoseksuele ​relaties ditzelfde ​patroon: ​in ​plaats ​van ​homoseksuele ​aantrekkingskracht, ​kunnen ​we ​ook ​kiezen ​voor heteroseksuele ​aantrekkingskracht.

Zoals ​het ​falen ​van ​het ​moderne ​“ex-homo”-movement ​heeft ​laten ​zien, ​is ​dat ​niet ​het ​geval ​bij homoseksuele ​mensen. ​Homoseksuele ​mensen ​kunnen ​niet ​kiezen ​om ​tegenovergestelde seksuele ​aantrekkingskracht ​te ​kiezen, ​omdat ​ze ​deze ​simpelweg ​niet ​hebben ​-en ​ze ​deze ​ook niet ​kunnen ​maken. ​Dus, ​zoals ​sommigen ​zich ​wellicht ​afvragen, ​sprak ​Paulus ​hier ​niet ​de waarheid ​en ​is ​de ​Bijbel ​dus ​niet ​betrouwbaar? ​Dat ​is ​niet ​het ​geval. ​We ​moeten ​onthouden: ​wat Paulus ​beschreef ​is ​fundamenteel ​anders ​dan ​wat ​we ​nu ​bespreken.” ​(pagina ​103)

“In ​de ​dagen ​van ​Paulus ​waren ​homoseksuele ​relaties ​een ​potentiële ​vorm ​van ​seksuele losbandigheid. ​Ze ​boden ​een ​effectieve ​illustratie ​van ​Paulus’ ​argument: ​We ​verliezen ​de controle ​wanneer ​we ​op ​onszelf ​zijn aangewezen. ​We ​hebben ​geen ​moraal ​anker ​zonder ​God, dus ​chaos ​en ​verwarring ​zijn ​een ​typisch ​resultaat ​wanneer ​we ​Hem ​verlaten.

Hoewel ​dit ​principe ​vandaag ​de ​dag ​nog ​steeds ​waar ​is, ​het ​specifieke ​voorbeeld ​die ​Paulus beschreef ​vanuit ​zijn ​cultuur ​draagt ​niet ​dezelfde ​weerklank ​met ​zich ​mee. ​En ​dat ​is ​niet ​omdat Paulus ​fout ​zat, ​maar ​hij ​richtte ​zich ​niet ​op ​wat ​wij ​vandaag ​de ​dag ​als ​homoseksualiteit beschouwen. ​De ​context ​waarin ​Paulus ​homoseksuele ​relaties ​besprak, ​verschilt ​dusdanig ​veel van ​onze ​opvatting, ​dat ​we ​het ​redelijkerwijs ​niet ​hetzelfde ​issue ​kunnen ​noemen.

Homoseksueel ​gedrag ​wat ​veroordeeld ​wordt ​als ​losbandigheid ​vertaalt ​zich ​niet ​naar homoseksualiteit ​als ​een ​geaardheid ​-of ​als ​een ​liefdevolle ​uitdrukking ​van ​die ​geaardheid. Gezien ​de ​culturele ​stand ​van ​zaken ​van ​homoseksueel ​gedrag ​in ​de ​oude ​wereld, ​is ​het ​niet verrassend ​dat ​Paulus ​dit ​afkeurde. ​Hij ​verzette ​zich ​tegen ​alle ​vormen ​van ​lust; seksuele ​lust die ​zich ​overgeeft ​aan ​de ​losbandigheid ​van ​homoseksuele ​daden ​zijn ​daarop ​geen uitzondering.

Wat ​is ​dan ​de ​plek ​voor ​homoseksuele ​christenen ​die ​zoeken ​naar ​een ​toegewijde ​relatie? ​Zij streven ​niet ​naar ​homoseksuele ​relaties ​omdat ​ze ​heteroseksuele ​relaties ​zat ​zijn ​en ​een ​nieuwe uitlaatklep ​zoeken ​voor ​hun ​onuitblusbare ​lust. ​Ze ​streven ​naar ​homoseksuele ​verbintenis ​met dezelfde ​reden ​dat ​heteroseksuele ​christenen ​dit ​doen. ​Ze ​verlangen ​naar ​intimiteit, ​mededogen en ​een ​langdurige ​verbintenis.” ​(pagina ​106,107)

“In ​de ​oude ​wereld ​was ​het ​zo ​dat, ​als ​een ​man ​de ​actieve ​rol ​in ​de ​seks ​nam, ​zijn ​gedrag meestal ​bestempeld ​werd ​als ​“natuurlijk”. ​Maar ​als ​hij ​de ​passieve ​rol ​nam, ​werd ​hij ​bespot omdat ​hij ​deelnam ​aan ​“onnatuurlijke” ​seks. ​Het ​tegenovergestelde ​was ​waar ​voor ​vrouwen: seksuele ​passiviteit ​was ​“natuurlijk”, ​en ​seksuele ​overheersing ​was ​“onnatuurlijk”.

Homoseksuele ​relaties ​daagden ​dit ​geloof ​uit ​met ​betrekking ​tot ​seks ​waarbij ​de ​man ​in ​de passieve ​rol ​speelde, ​of ​de ​vrouw ​in ​de ​actieve. ​Deze ​omkering ​van ​geaccepteerde ​rollen ​in geaardheid, ​gecombineerd ​met ​het ​niet-proactieve ​karakter ​van ​homoseksuele ​verbintenissen, is ​waarom ​oude ​schrijvers ​homoseksueel ​gedrag ​“onnatuurlijk” ​vonden.” ​(pagina ​108)

"Natuurlijk" ​en ​"onnatuurlijk" ​waren ​termen ​die ​veel ​gebruikt ​werden. ​De ​Theological ​Dictionary ​of the ​New ​Testament ​legt ​uit ​dat, ​in ​het ​oude ​Grieks, ​normaal ​en ​abnormaal ​vaak ​synoniemen waren ​voor ​natuurlijk ​en ​onnatuurlijk. ​Zo ​bijvoorbeeld ​Paulus ​ook ​in ​1 ​Korintiërs ​11:13-15. ​Deze ​uitleg past ​ook ​in ​Romeinen ​1:26-27 ​als ​we ​kijken ​naar ​de ​culturele ​context. ​(pagina ​112)

“De ​zaken ​die ​in ​Romeinen ​1:24-27 ​beschreven ​staan ​die ​onterend ​en ​schaamteloos ​zijn, ​zijn onterend ​en ​schaamteloos ​omdat ​het ​is ​gedreven ​door ​losbandige ​en ​egoïstische ​lust, ​welke geen ​kaders ​of ​grenzen ​kent. ​Het ​overschreed ​de ​geslachtsrollen ​van ​die ​tijd ​en ​cultuur.” -James ​Brownson ​(pagina ​113)

Tot ​en ​met ​de ​19e ​eeuw ​werd ​Romeinen ​1:26-27 ​gezien ​als ​"losbandige ​hartstochten", ​en ​niet ​als uitdrukking ​van ​een ​homoseksuele ​geaardheid. ​Zelfs ​geen ​enkele ​Bijbelse ​uitlegger ​tot ​de ​20e eeuw ​gaf ​ook ​maar ​een ​hint ​dat ​de ​statements ​van ​Paulus ​bedoeld ​waren ​om ​een ​hele ​groep mensen ​levenslang ​celibaat ​op ​te ​leggen. ​(pagina ​115)

Hoofdstuk ​7 ​- ​Zullen ​homoseksuelen ​het ​Koninkrijk ​van ​God beërven?

Malakos ​(het ​enkelvoud ​van malakoi) ​was ​een ​veelgebruikte ​term ​in ​het ​oude ​Grieks. ​Het betekent ​letterlijk ​“zacht/slap”, ​en ​het ​wordt ​ook ​elders ​in ​het ​Nieuwe ​Testament ​gebruikt ​om mooie ​of ​kostbare ​kleding ​aan ​te ​duiden ​(zie ​Matteüs ​11:8). ​In ​een ​morele ​context ​werd ​de ​term gebruikt ​om ​een ​gebrek ​aan ​zelfbeheersing ​te ​beschrijven, ​en ​zwakheid, ​luiheid ​of ​lafheid. ​Op basis ​van ​de ​geschriften ​die ​we ​eerder ​bekeken ​hebben, ​betwijfel ​ik ​dat ​je ​verrast ​zult ​zijn ​dat het ​woord ​algemeen ​gebruikt ​werd ​als ​belediging ​voor ​alles ​wat ​vrouwelijk ​beschouwd ​werd. Dat ​is ​waarom ​heel ​lang ​vertaald ​is ​als ​“verwijfd”, ​in ​plaats ​van ​“zacht/slap”.

Voor ​de ​schrijvers ​uit ​de ​tijd ​van ​Paulus ​was ​de ​betekenis ​van ​verwijfd ​zijn: ​het ​zwak ​en ​‘out ​of control’ ​zijn. ​Die ​tekortkoming ​was ​niet ​persé ​verwant ​aan ​seksueel ​gedrag, ​dus ​de ​meeste activiteiten ​die ​bestempeld ​werden ​als ​“zacht/slap” ​waren ​niet ​seksueel. ​Dingen ​als ​gokken, gierigheid ​en ​ijdelheid ​werden ​als ​slap ​bestempeld, ​net ​zoals ​dronkenschap ​en ​een ​liefde ​voor lekker ​eten. ​Een ​aantal ​oude ​schrijvers ​gebruikten ​de ​term malakoi om ​mannen ​te ​veroordelen voor ​hun ​luiheid, ​lafheid ​en ​losbandigheid.” ​(pagina ​119)

“Als ​een ​man ​iets ​deed ​wat ​typisch ​vrouwelijk ​was, ​liep ​hij ​het ​risico ​om ​voor malakos uitgemaakt ​te ​worden. ​Dat ​kon ​ook ​zijn ​overijverige ​streven ​naar ​vrouwen ​zijn, ​omdat ​het ​zijn “verwijfde” ​gebrek ​aan ​zelfbeheersing ​kon ​verraden.” ​(pagina ​120)

Op ​de ​volgende ​manier ​werd malakos vertaald ​in ​de ​oudere ​Bijbelvertalingen:

 • “Zwakkelingen” ​(1525, ​Tyndale ​New ​Testament)

 • “Wildebrassen” ​(1587, ​Geneva ​Bible)

 • “Ontuchtplegers” ​(1852, ​James ​Murdock ​translation)

 • “Losbandigen” ​(1904, ​Ernest ​Malan ​translation)

 • “Lichtzinnigen” ​(1923, ​Edgar ​Goodspeed ​translation)

Arsenokoitai komt ​van ​twee ​woorden. Arsen betekent ​'man' ​en koites betekent ​'bed', ​meestal met ​een ​seksuele ​connectie. ​Om ​er ​dan ​meteen ​vanuit ​te ​gaan ​dat ​dit ​gaat ​over ​mannen ​die ​met mannen ​slapen, ​is ​te ​kort ​door ​de ​bocht. ​Je ​kunt ​niet ​zomaar ​twee ​woorden ​aan ​elkaar koppelen. ​Het ​Engelse ​woord ​'understand' ​bijvoorbeeld ​gaat ​niet ​over ​'staan', ​over ​ergens ​'onder' zijn. ​(pagina ​123)

Door ​andere ​geschriften ​uit ​de ​eerste ​en ​tweede ​eeuw ​te ​bekijken ​die arsenokoites beschrijven, komen ​we ​erachter ​dat ​het ​een ​sexueel ​én ​een ​economisch ​gebruik ​betreft. ​De ​context ​van ​1 Korintiërs ​6:9-10 ​en ​1 ​Timotheüs ​1:10 ​bevestigen ​dit. ​Wat ​Paulus ​beschrijft ​betreft ​dus hoogstwaarschijnlijk ​een ​soort ​economische ​uitbuiting, ​waarbij ​seksuele ​handelingen ​horen. ​Ook al ​zouden ​dat ​handelingen ​kunnen ​zijn ​tussen ​personen ​van ​hetzelfde ​geslacht, ​zullen ​dit uitbuitende ​vormen ​zijn ​geweest. ​(pagina ​125, ​126)

De ​combinatie ​van ​de ​twee ​woorden ​malakoi ​en ​arsenokoitai ​worden ​nergens ​anders ​gebruikt. Om ​daar ​dan ​de ​conclusie ​te ​trekken ​dat ​Paulus ​het ​heeft ​over ​homoseksualiteit, ​is ​niets ​meer dan ​speculatie. ​In ​oudere vertalingen ​werd ​het ​als ​volgt ​vertaald:

 • 1525: ​“misbruikers ​van ​henzelf ​met ​mannen” ​(Tyndale ​New ​Testament)

 • 1587: ​“sodomieten” ​(Geneva ​Bible)

 • 1729: ​“de ​wreden” ​(Mace ​New ​Testament)

 • 1755: ​“sodomieten” ​(Wesley’s ​New ​Testament)

 • 1899: ​“mensen ​die ​met ​mannen ​liggen” ​(Douay-Rheims ​American ​Edition)

Pas ​na ​1900 ​werd ​het ​“opeens” ​vertaald ​als ​een ​type ​persoon ​wiens ​seksuele ​geaardheid ​de reden ​was ​van ​veroordeling:

 • 1946: ​“homoseksuelen” ​(RSV)

 • 1958: ​“perverselingen” ​(Philips)

 • 1966: ​“homoseksuele ​perverts” ​(TEV)

 • 1973: ​“homoseksuele ​zondaars” ​(NIV)

 • 1987: ​“praktiserende ​homoseksuelen” ​(NAB)

“Zoals ​we ​gezien ​hebben, ​werd ​homoseksueel ​gedrag ​in ​de ​eerste ​eeuw ​niet ​begrepen ​als ​een uiting ​van ​een ​exclusieve ​seksuele ​geaardheid. ​Het ​werd ​begrepen ​als ​een ​losbandigheid ​van hen ​die ​ook ​tevreden ​konden ​zijn ​met ​heteroseksuele ​relaties, ​maar ​die ​daaraan ​voorbij ​gingen om ​te ​zoeken ​naar ​meer ​exotisch ​vermaak.” ​(pagina ​126)

“Toen ​het ​concept ​van ​seksuele ​geaardheid ​breder ​bekend ​werd, ​werden ​ook ​sommige Bijbelteksten ​veranderd ​van ​“homoseksuelen” ​naar ​“praktiserende ​homoseksuelen” ​om onderscheid ​te ​hebben ​tussen ​een ​blijkbaar ​onberispelijke ​seksuele ​geaardheid ​en ​een afkeurenswaardig ​seksueel ​gedrag. ​Maar ​dit ​onderscheid, ​zoals ​we ​weten, ​was ​onbekend ​in ​de Bijbelse ​wereld. ​Er ​bestond ​geen ​woord ​in ​het ​oude ​Grieks, ​Hebreeuws ​of ​Latijns ​dat overeenkomt ​met ​het ​Nederlandse ​woord ​voor ​“homo”, ​daar ​het ​concept van ​een ​exclusieve, permanente ​homoseksuele ​geaardheid ​slechts ​iets ​meer ​dan ​een ​eeuw ​oud ​is.” ​(pagina ​128)

“De ​opvatting ​van ​homoseksueel ​gedrag ​in ​de ​Bijbel ​is ​seksuele ​losbandigheid, ​niet ​seksuele geaardheid.” ​(pagina ​130)

Hoofdstuk ​8 ​- ​Het ​Bijbelse ​argument ​voor ​huwelijksgelijkheid

Paulus ​beschrijft ​het ​huwelijk ​in ​Efeziërs ​5:21-33. ​Paulus ​zegt ​hierin ​niets ​over ​het ​kunnen krijgen ​van ​kinderen, ​schoonouders, ​trouwen ​in ​gemeenschap ​van ​goederen ​of ​dat ​je ​moet trouwen ​om ​een ​stabiele ​samenleving ​te ​hebben. ​Paulus ​kijkt ​verder. ​Volgens ​Paulus ​bestaat het ​huwelijk ​om ​te ​tonen ​wat ​Christus ​en ​de ​gemeente ​samen ​hebben: ​een ​eeuwige ​band. ​Zo ​is het ​meest ​belangrijke ​van ​het ​huwelijk ​het ​verbond ​wat ​de ​beide ​partners ​maken. ​(pagina ​135, ​136)

“De ​kern ​van ​het ​huwelijk ​gaat ​ook ​over ​het ​laten ​zien ​van ​de ​natuur ​en ​glorie ​van ​God ​door ​het verbond ​dat ​we ​maken ​-en ​houden- ​met ​onze ​echtgenoot.” ​(pagina ​136)

In ​het ​Oude ​Testament, ​onder ​het ​Oude ​Verbond, ​bepaalde ​jouw ​afkomst ​of ​je ​wel ​of ​niet ​bij ​dat verbond ​hoorde. ​Daarom ​was ​procreatie ​enorm ​belangrijk. ​Nu, ​onder ​het ​Nieuwe ​Verbond, worden/zijn ​we ​erfgenamen ​door ​de ​geestelijke ​geboorte, ​en ​niet ​door ​onze ​fysieke ​geboorte. Daarom ​is ​celibaat ​bijvoorbeeld ​onder ​het ​Nieuwe ​Verbond ​ook ​een ​optie. ​(pagina ​138, 139)

“Jezus ​Zijn ​opvatting ​over ​het ​huwelijk ​is ​dat ​een ​verbond ​sluiten ​met ​elkaar ​fundamenteel ​is. De ​mogelijkheid ​om ​kinderen ​te ​baren ​niet.” ​(pagina ​141)

In ​Hooglied ​wordt ​erotische ​liefde ​en ​intimiteit ​beschreven, ​maar ​geen ​enkele ​keer ​zodat ​er kinderen ​uit ​voort ​zouden ​komen. ​Paulus ​roept ​in ​1 ​Korintiërs. ​7 ​ook ​op ​om ​seks ​te ​hebben, ​niet ​om voort ​te ​planten, ​maar ​zodat ​je ​niet ​verleidt ​wordt ​vanwege ​te ​weinig ​controle ​over ​jezelf. ​(pagina ​141)

Galaten ​3:28,29 ​"Daarbij ​is ​het ​niet ​van ​belang ​dat ​men ​Jood ​is ​of ​Griek; ​daarbij ​is ​het ​niet ​van ​belang dat ​men ​slaaf ​is ​of ​vrije; daarbij ​is ​het ​niet ​van ​belang ​dat ​men ​man ​is ​of ​vrouw; ​want ​allen ​bent ​u één ​in ​Christus ​Jezus. ​En ​als ​u ​van ​Christus ​bent, ​dan ​bent ​u ​Abrahams ​nageslacht ​en overeenkomstig ​de ​belofte ​erfgenamen."

“Het ​Nieuwe ​Testament ​koppelt ​de ​onderwerping ​van ​slaven ​expliciet ​aan ​de ​onderwerping ​van vrouwen. ​1 ​Petrus ​3:1 ​begint ​met: ​“Evenzo ​[zoals ​slaven ​aan ​hun ​meesters ​onderdanig ​moeten zijn], ​vrouwen, ​wees ​uw ​eigen ​mannen ​onderdanig..” ​Deze ​vergelijking ​komt ​van ​de ​instructies die ​gegeven ​worden ​in ​1 ​Petrus ​2:18-25. ​Petrus ​vertelde ​vrouwen ​om ​onderdanig ​te ​zijn ​op dezelfde ​manier ​als ​slaven ​onderdanig ​moeten ​zijn ​aan ​hun ​meesters.

We ​zien ​een ​soortgelijke ​vergelijking ​in ​de ​woorden ​van ​Efeziërs ​5 ​en ​6. ​Vrouwen ​worden aangespoord ​om ​onderdanig ​te ​zijn ​aan ​hun ​mannen ​in ​Efeziërs ​5. In Efeziërs ​6 ​worden slaven ​aangespoord ​om ​hun ​meesters ​onderdanig ​te ​zijn, ​“net ​zoals ​je ​gehoorzaam ​bent ​aan Christus” ​(Efeziërs ​6:5). ​Echter, ​beide ​hiërarchieën ​verdwijnen ​in ​Christus ​(Galaten ​3:28) ​en ​Jezus vraagt ​ons ​om ​dat ​nu ​een ​realiteit ​te ​maken. ​De ​geschriften ​leggen ​de ​basis ​voor ​een ​nieuwe ordening ​van ​relaties ​tussen ​geslachten ​in ​Gods ​Koninkrijk, ​dus ​een ​hiërarchie ​op ​basis ​van geslacht ​kan ​niet ​essentieel ​zijn ​voor ​het ​huwelijk. ​Zelfs ​als, ​wanneer ​een ​man ​en ​vrouw trouwen, ​ze ​geen ​hiërarchische ​relatie ​hebben, ​claimt ​niemand ​dat ​hun ​huwelijk ​niet ​geldig ​is ​op basis ​daarvan. ​Het ​accepteren ​van ​deze ​huwelijken ​geeft ​aan ​dat, ​zelfs ​met ​echtgenoten ​van ​het tegenovergestelde ​geslacht, ​een ​hiërarchie ​op ​basis ​van ​geslacht ​geen ​deel ​is ​van ​de ​essentie van ​het ​christelijke ​huwelijk.

In ​overeenstemming ​met ​de ​boodschap ​van ​Efeziërs ​5, ​is ​de ​essentie ​van ​het ​christelijke huwelijk ​om ​een ​verbond ​met ​de ​echtgenoot ​te ​houden ​met ​wederzijdse ​zelfopoffering. ​Dat beeld ​sluit ​geen ​homoseksuele ​echtparen ​uit.” ​(pagina ​143)

“Wanneer ​we ​Genesis ​2:23-24 ​lezen ​met ​de ​wetenschap ​waar ​elders ​in ​het ​Oude ​Testament ​de term ​“vlees” ​gebruikt ​wordt ​(Genesis ​29:14, ​2 ​Samuel ​19:12), ​zien ​we ​dat ​dit ​woord ​zich ​niet focust ​op ​de ​anatomische ​verschillen ​tussen ​Adam ​en ​Eva. ​De ​focus ​is ​juist ​op ​hun gemeenschappelijke ​basis ​waarin ​twee ​mensen ​een ​nieuw ​verwantschap ​vormen.” ​(pagina ​144)

"Één ​vlees" ​zijn ​gaat ​dus ​niet ​over ​het ​samenkomen ​van ​hoe ​de ​mens ​ooit ​is ​geschapen ​door God. ​Tim ​Keller ​zegt ​ook ​dat ​het ​Hebreeuwse ​woord ​'verenigd' ​betekent: ​'een ​bindend ​verbond of ​contract ​maken'. ​Het ​huwelijk ​is ​dan ​dus ​een ​persoonlijk ​en ​wettelijk ​verbond, ​met ​daarbij ​de bedoeling ​om ​dat ​verbond ​te ​volbrengen. ​(pagina 144)

“Het ​hebben ​van ​seks ​met ​een ​prostituee ​was ​voor ​Paulus ​voornamelijk ​zo ​kwetsend ​omdat ​het twee ​lichamen ​verenigde, ​zonder ​dat ​ook ​hun ​levens ​werden ​verenigd. ​Het ​was ​dus ​een verdraaiing ​van ​de ​grote ​visie ​van ​de ​Bijbel ​voor ​“verbonden ​van ​één ​vlees”. ​(pagina ​145)

Hoofdstuk ​9 ​- ​Wat ​het ​beeld ​van ​God ​ons ​leert ​over homoseksuele ​christenen

“Als ​we ​de ​verlangens ​van ​homoseksuele ​christenen ​om ​hun ​seksualiteit ​tot ​uiting ​te ​brengen ​in een ​levenslang ​verbond ​weigeren, ​scheiden ​we ​hen ​van ​onze ​verbonds-God, ​en ​tasten ​we ​hun vermogen ​aan ​om ​Zijn ​beeld ​te ​dragen.” ​(pagina ​158)

Zonde ​vertekent ​het ​beeld ​van ​God ​in ​ons ​wezen. ​Belangrijk ​is, ​dat ​dit ​niet ​de ​consequenties ​zijn als ​we ​een ​levenslange, ​monogame ​same-sex ​relatie ​accepteren, ​maar ​juist ​als ​we homoseksuele ​relaties ​weigeren. ​(pagina ​159)

“Het ​zijn ​niet ​de ​homoseksuele ​christenen ​die ​zondigen ​tegen ​God ​door ​monogame, ​liefdevolle relaties ​aan ​te ​gaan. ​Het ​is ​de ​kerk ​die ​zondigt ​tegen ​hen ​door ​hun ​intieme ​relaties ​te ​weigeren. Als ​de ​kerk ​toegewijde ​relaties ​van ​homoseksuele ​christenen ​zou ​zegenen, ​zouden ​we ​Gods heilige ​voornemens ​voor ​hun ​levens ​bevorderen. ​Tot ​die ​tijd ​zijn ​we ​het ​beeld ​van ​God ​aan ​het vervormen, ​niet ​alleen ​maar ​in ​het ​leven ​van ​homoseksuele ​christenen, ​maar ​ook ​in ​de ​kerk ​als geheel.” ​(pagina ​162)

 

Gerjan Dekker schrijft ook regelmatig berichten over geloof op zijn Facebook pagina. #homofoob #lesbisch #bijbel #kerk #jeugd #celibaat

Recente blogposts

Alles weergeven
Vind je een reactie ongepast?
Meld het!
Vind je een reactie ongepast?
 
Meld het!
samen zijn wijdekerk
bottom of page