top of page

Ik wilde een overlevende zijn

Miranda Terpstra. Interview met Ruth.

Ruth groeit op in een arbeidersgezin met een broer en een zus. Haar moeder was huisvrouw en haar vader werkte in de bouw. Ze is atheïstisch opgevoed. Toch kwam zij in de pubertijd tot geloof. Zij ervaarde Hem als in een persoonlijke relatie met haar. De godsdienstlessen op school en een gelovige oom en tante hebben hieraan vast het een en ander bijgedragen. Ruth kende geen dogma’s en had ook niet kunnen bedenken of vermoeden dat homoseksualiteit een probleem zou zijn. In diezelfde periode kwam Ruth erachter dat ze een lesbienne is en had ze haar eerste verliefdheid. Daarvoor had ze haar geaardheid weggestopt, ook vanwege het feit dat ze hierom werd gepest op school.

Opgevangen in warmte

Op een gegeven moment kwam Ruth bij de koffiebar van Youth for Christ* terecht en bouwde daar vriendschappen op. In deze periode kwam het seksueel misbruik boven. Dit gebeurde binnen haar familie maar ook daarbuiten. Zoiets dergelijks, zou nu een loverboy genoemd worden. Ruth kende geen grenzen en wist daardoor ook niet wat normaal was bij het hanteren van liefde en omgaan met seksualiteit. In deze periode vond Ruth steun bij de ouders van een vriendin. Deze mensen werden als een soort tweede ouders en het ontvangen van extra warmte was essentieel voor haar.

Veranderend Godsbeeld

Door vriendschap kwam ze in een Pinkstergemeente terecht, waar het er voor haar heel streng orthodox aan toe ging en de gemeenschap bleek bovendien onveilig. Ruth is echter iemand die erg graag haar eigen gang gaat en daar waren ze niet van gediend. Er werd op een gegeven moment een gebedskring belegd, waarbij haar geaardheid een beetje in het midden werd gelaten. Haar Godsbeeld veranderde in deze tijd van een liefhebbende en steunende God in een straffende God. Een God die iedereen in de gaten houdt en alles veroordeelt. Het heeft ervoor gezorgd dat Ruth jarenlang geen kerk meer bezocht en ook niks meer met God te maken wilde hebben.

Therapie

Voor alle duidelijkheid wil Ruth benadrukken hoe gevaarlijk de stelling is om geaardheid aan misbruik te koppelen! Het maakt dat de misbruikte mens die zich opsluit in zichzelf en nog meer zichzelf gaat onderdrukken. Dat is enorm schadelijk, zo heeft zij ondervonden. Later is Ruth in therapie gegaan zowel individueel als in groepen. Hierdoor heeft zij de nodige (span)kracht teruggevonden. Zij wilde per se een overlevende zijn in plaats van een slachtoffer. Haar psychotherapeute was zelf een lesbienne, dat heeft Ruth enorm geholpen. Ook de EMDR** heeft haar heel goed gedaan, de emotionele lading van alle nare ervaringen ging eraf. Ruth heeft de therapie zelf kunnen bekostigen omdat ze altijd heeft gewerkt en dat vind zij een heel fijn gevoel. Dit alles heeft Ruth wel een carrière gekost, maar het heeft haar vooral ook veel gebracht.

Een veilige plek is zo belangrijk!

Op een gegeven moment kwam Ruth in een Evangelische gemeente terecht. Toen zij daar voor haar geaardheid uitkwam, kreeg ze van gemeenteleden te horen dat zoiets zondig is. Zij had weliswaar geen relatie, maar alleen al het lesbisch zijn, vonden ze strijdig met de Bijbel. Dit speelde een jaar geleden. Ruth heeft zoveel onveiligheid gekend in haar leven dat ze dit niet meer wilde en zo vond Ruth haar plek bij een Vrijzinnig Geloofsgenootschap. Ze kan daar nu zijn wie ze is en ze voelt zich er heel veilig. Ze heeft God weer leren kennen als degene die haar altijd ondersteund heeft. Hij is degene die haar in staat heeft gesteld de daders van haar misbruik te kunnen vergeven en is er zelfs mee in contact. Het heeft haar vrede gebracht. Ruth is met het laatste stuk verwerking bezig, namelijk ‘het vertrouwen’ terugkrijgen. Dat is essentieel voor haar. Ook op seksueel gebied wil ze weer gaan hopen dat als ze een relatie mag vinden en zij hiervan weer kan genieten zoals het bedoeld is. Ze wil graag vrede hebben met of zonder relatie.

Ruth geeft mee

Ruth wil heel graag aan anderen die zich mogelijk in haar geschiedenis herkennen meegeven, dat het mogelijk is weer te vertrouwen en dat het mogelijk is jezelf terug te vinden. Het is een proces en daarbij is hulp onontbeerlijk. Aan kerkmensen wil Ruth vragen eens de eigen seksualiteit onder de loep te nemen en niet homoseksualiteit bij anderen onder een vergrootglas te leggen. Het is al te gemakkelijk om niet naar jezelf te hoeven kijken vanuit een bevoorrechte meerderheidspositie. Seksualiteit zou veel meer besproken moeten worden in alle openheid, eerlijkheid en kwetsbaarheid, maar dan wel zonder vooroordeel naar elkaar! Ruth heeft een favoriete tekst van Thomas Merton***, die haar veel steun geeft en als laatste wil ze deze graag met jullie delen:

Het is geen nederigheid om per sé iemand te willen zijn die je niet bent. Dat is alsof je zegt dat jij beter weet dan God wie je bent en wie je moet zijn. Hoe verwacht je aan te komen bij het eindpunt van jouw eigen reis als je de weg naar de stad van iemand anders neemt? Diens heiligheid zal nooit de jouwe zijn: je mag nederigheid hebben om je eigen verlossing werkelijkheid te laten worden in een duisternis waarin je helemaal alleen bent. En daarom vraagt de heldhaftige nederigheid om jezelf te zijn en niemand anders dan de mens of de kunstenaar zoals God die bedoeld heeft. Onze ontdekking van God is op een bepaalde manier Gods ontdekking van ons.

 

* Youth for Christ is een internationale beweging die als doel heeft jongeren in aanraking te brengen met het evangelie, hen te helpen het christelijk geloof gestalte te geven en kerken te ondersteunen met jongerenwerk.

** EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Bij behandeling van psychotrauma is EMDR de eerste keuzebehandeling.

*** Thomas Merton, (Prades, Frankrijk, 31 januari 1915 - Bangkok, Thailand, 10 december 1968) was een belangrijk Amerikaans katholiek theoloog, dichter, auteur en sociaal activist. Hij was trappist en monnik in de abdij van Onze-Lieve-Vrouw van Gethsemani bij Bardstown in Kentucky. Als voorstander van de oecumene trad hij in dialoog met vooraanstaande vertegenwoordigers van andere religies. Thomas Merton is ook een belangrijke hedendaagse mysticus.


Recente blogposts

Alles weergeven
Vind je een reactie ongepast?
Meld het!
Vind je een reactie ongepast?
 
Meld het!
samen zijn wijdekerk
bottom of page