top of page

Evangelische Roze Viering Amsterdam: al 25 jaar een baken van Gods liefde

Alfred Knorr.

Ik zie een bont gezelschap dat elke laatste zondag van de maand (en in december op 1e Kerstdag) naar de Keizersgrachtkerk in Amsterdam komt om Gods Liefde te vieren. Een prachtig pallet van de regenboog vind ik het. LHBTi-ers uit alle windstreken van Nederland, jong en oud en alles wat daar tussen zit. Afkomstig uit tientallen kerken en kringen met elk hun eigen invalshoek van geloofsbeleving. Een puur staaltje van oecumene – ooit een vooruitstrevend ideaal in kerkelijk Nederland – maar nu beter aan te duiden als interkerkelijk. En dat is de ERV voor mij, de afkorting voor Evangelische Roze Vieringen. Toen ik een paar jaar geleden voor het eerst mijn weg vond naar de Keizersgrachtkerk gaf Cees Meynen, één van de mannen van het eerste uur, mij de wijze raad: “Kijk naar wat je bindt, en niet naar waar je in verschilt”. Veel van de bezoekers aan ERV-vieringen zijn teleurgesteld door de ervaringen die zij hebben in hun vroegere kerkelijke omgeving, waar voor hen geen plaats meer was vanwege hun andere beleving van de menselijke liefde. Weer anderen combineren het maandelijks bezoek aan de ERV met een actief kerkelijk leven in eigen omgeving.

Geschiedenis

Het begon 25 jaar geleden met een advertentie in dagblad ‘Trouw’ waarin Hans Zellenrath een oproep deed die de volgende strekking had: “Gezocht: Evangelische gemeenschap waar man met vriend Gods Liefde mag komen vieren”. Er kwamen geen reacties. Dat was het begin van de ERV (Evangelische Roze Vieringen), die begonnen onder de naam Evangelisch Charismatische Vieringen. Hans en een aantal gelijkgestemden begonnen in een zaaltje in Amsterdam met bijeenkomsten om Gods Liefde te vieren. ‘We waren er heilig van overtuigd dat God van ons hield en houdt, ondanks dat onze broeders en zusters uit de kerkelijke gemeenschappen waar we uit voort kwamen ons bestempelden als zondaars”. Hans vertelde mij over die bijeenkomsten van het eerste uur: “We zongen een keer het lied ‘Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan’, dat werd zo hard en vol overtuiging gezongen dat het honderden meters buiten het zaaltje nog te horen was. Jezus is ook onze Vriend!”.

Activiteiten

De ERV (Evangelische Roze Viering) is door de jaren gestaag gegroeid. Waar men jaren geleden nog in de tuinzaal van de Keizersgrachtkerk bijeen kwam, vinden de vieringen nu in de grote kerkzaal plaats waar elke maand tussen de 120 en 150 bezoekers bijeenkomen. Voorafgaand kan – maar hoeft niet – in de tuinzaal koffie of thee worden gedronken en na afloop is er een meestal drukbezochte borrel die zich in de lente- en zomermaanden ook voor een deel in de tuin achter de kerk afspeelt. Rondom de vieringen vinden – voor wie dat wil – ook andere activiteiten plaats zoals een ‘Amsterdam tour’ van de damesgroep tot een groep die wat gaat drinken in de Reguliersdwarsstraat. Dan vergeet ik bijna nog de eetgroep die aan het eind van de middag samen een restaurant opzoekt. Verder kent de ERV een pastorale werkgroep waar onder andere zieken een beroep op kunnen doen en is er de ERV zanggroep, die een aantal keren per jaar in de vieringen een optreden verzorgt; daarnaast treedt de groep op uitnodiging ook elders op. Ik zie de ERV als een warm bad dat ik iedere lhbti-er gun.

Vrijwilligers

De ERV (Evangelische Roze Viering) wordt georganiseerd door vrijwilligers. De voorbereidingsgroep werkt aan de programma’s van de vieringen en nodigt gastsprekers en muzikale medewerkers uit. We zingen veel en graag. We zingen elkaar Gods Liefde toe. Vaste onderdelen zijn het “Onze Vader” dat we staand en met de handen op elkaars schouder bidden. Een ander vast onderdeel noemen we de persoonlijke beleving: een moment van gedachtenis en gebed waarin ieder die dat wil een lichtje kan opsteken en een persoonlijke zegen kan ontvangen. De beste manier om met de ERV kennis te maken is een viering te bezoeken, maar je kunt ook thuis de vieringen via onze website beluisteren. We streamen live tijdens de vieringen en daarnaast kun je de dienst ook via ‘uitzending gemist’ beluisteren.

Jubileumjaar: 25 jaar ERV

In dit jubileumjaar vinden verschillende activiteiten plaats waaronder de viering op zondag 30 april aanstaande, waarin we als ERV herdenken en vieren dat we 25 jaar bestaan. We willen dit jubileumjaar ook benutten om binnen en buiten de LHBTi gemeenschap zichtbaarder te worden. Teveel mensen weten nog niet van ons bestaan en onze missie: het vieren van Gods Liefde. Alle broers en zussen van ‘Wijdekerk’ bidden we veel zegen toe op het werk dat zij doen. Het is mijn wens samen te mogen optrekken naar een toekomst met God waarin de diversiteit in menselijke liefde het vieren waard is. Namens de ERV graag tot ziens en veel goeds toegewenst!

 

Alfred Knorr is als vrijwilliger PR & Voorlichting bij de ERV betrokken.

Elke laatste zondag van de maand is er een viering in de Keizersgrachtkerk. Om 14.00 uur gaan de deuren open en om 15.00 uur begint de viering. De vieringen zijn een mix van de protestantse en evangelische traditie. Psalmen, Opwekking, Evangelisch Liedbundel maar ook Taizé liederen staan maandelijks op het programma. Meer informatie vindt je op www.erv.amsterdam.

Recente blogposts

Alles weergeven
Vind je een reactie ongepast?
Meld het!
Vind je een reactie ongepast?
 
Meld het!
samen zijn wijdekerk
bottom of page