top of page

Homoseksualiteit en de kerk

Sietske Beiboer.

Mijn onderzoek naar homoseksualiteit in orthodox-protestantse geloofsgemeenschappen is afgerond. De dikke pil is ingeleverd. De resultaten verschenen op 4 november 2016 in De Nieuwe Koers. Onder andere Trouw en het Reformatorisch Dagblad publiceerden over de inhoud van het onderzoek. Met trots sluit ik dit hoofdstuk af, maar eerst neem ik jullie mee door de bewogen reis van mijn afstuderen.

Het begon allemaal in maart 2016. Arie Kok (destijds hoofdredacteur van De Nieuwe Koers) en ik hebben een goed gesprek gevoerd. We besluiten een onderzoek te starten naar de omgang met homoseksualiteit in de achterban van De Nieuwe Koers. Al snel beperken we de onderzoekspopulatie tot drie groeperingen: de ABC-gemeenten, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Bond binnen de PKN.

Confronterende uitspraak

Juni: mijn persoonlijke overtuigingen rondom homoseksualiteit verschillen erg van de overtuigingen die heersen binnen de orthodox-protestantse groeperingen. Daarom is het soms confronterend om onderzoek te doen. Sommige uitspraken raken me namelijk diep. Zo ook die van de landelijke Gereformeerde Bond. Ik vind het kwetsend om te lezen dat men een homoseksueel huwelijk afkeurt omdat dit zou leiden tot ‘onaanvaardbare vormen van gezinsvorming, waarbij het belang van het kind in gedrang komt.’ Al helemaal omdat deze uitspraak naar mijn idee niet gebaseerd is op feiten uit onderzoeken, maar puur uit één theologische interpretatie.

Seksuele diversiteit

Augustus: onderhand heb ik op informele wijze veel christenen gesproken die homoseksuele gevoelens hebben. De een heeft strijd met zijn of haar geaardheid, de ander is de strijd voorbij. De een kiest ervoor om celibatair te leven, de ander kiest ervoor om een relatie of huwelijk aan te gaan met iemand van hetzelfde geslacht. Het gaat hier om homoseksuelen maar ook om biseksuelen of mensen die aangeven verliefd te worden op een persoon, ongeacht diens geslacht. Het aantal mensen dat zichzelf identificeert als biseksueel zou volgens het SCP ongeveer even hoog zijn als het aantal mensen dat zich als homoseksueel identificeert. Toch lijkt men binnen de groeperingen die ik onderzoek alleen te spreken over homoseksuelen.

Negatief gevolg van de zondeval

Oktober: orthodox-protestantse groeperingen verbinden homoseksualiteit zowel op lokaal als landelijk niveau aan de zondeval, veelal ook indien men een homoseksuele relatie niet afkeurt. Hiermee wordt homoseksualiteit in de kern verbonden aan iets negatiefs. Ik vermoed dat homoseksuelen, al helemaal zonder kerkelijke achtergrond, zich dan ook niet snel aan orthodox-protestantse groeperingen zullen verbinden. Het is namelijk best ingrijpend om je verliefdheid of relatie te bestempelen als een negatief gevolg van de zondeval.

Inmiddels is het februari 2017. Het hoofdstuk van onderzoek doen sluit ik af. Ik ben beschikbaar om de resultaten van het rapport toe te lichten en stimuleer graag het gesprek rondom seksuele diversiteit binnen én buiten de onderzochte groeperingen.

 

Sietske Beiboer studeert Godsdienst Pastoraal Werk aan de CHE in Ede. Voor haar afstudeerproject ‘Homoseksualiteit in orthodox-protestantse geloofsgemeenschappen’ deed zij onderzoek naar de omgang met homoseksualiteit in orthodox-protestantse geloofsgemeenschappen. Een samenvattend artikel is gepubliceerd in Nieuwe Koers. Het volledige onderzoek kun je hier nalezen. Sietske is een aspirant HBO-Theologe met interesse voor journalistiek.


Recente blogposts

Alles weergeven
Vind je een reactie ongepast?
Meld het!
Vind je een reactie ongepast?
 
Meld het!
samen zijn wijdekerk
bottom of page