Voor de eenheid van de christenen

Peter Gerrets.

Lieve lezers,

Ik heb zo'n afschuwelijke hekel aan vroom gepraat en vroom gebed. Als we de Bijbel van harte geloven, wordt het anders. Dan zoeken predikanten, ambtsdragers en gemeenteleden elkaar op. Over kerkmuren heen. Niet voor een keertje, maar voor altijd. Dán alleen kun je van harte belijden in woord en in daad: ‘Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, dé gemeenschap - dat is het met elkaar vieren - van de heiligen - dat zijn de geheiligden in Christus, de opstanding van de doden en een eeuwig leven!’

In dit gebed komen we tot God, om te bidden voor de eenheid van de christenen.

Gods liefde

De liefde van Christus drijft ons.

Dus ‘beoordelen we van nu af niemand naar het vlees;

ook al hebben wij Christus leren kennen naar het vlees,

nu echter kennen wij niet meer zo.

Want al wie één met Christus is,

is een nieuwe schepping;

al het oude is voorbijgegaan, zie het is nieuw geworden’ (2 Korintiërs 5:16-17 Naardense Bijbel, 2014). Dit zijn andere maatstaven, want, de liefde van Christus drijft ons. Christus stelde zich ter beschikking van God

én van de hele wereld om onze volmaakte Hogepriester te zijn,

maar ook ons volmaakte offerlam. Hij offerde zichzélf op namens de wereld,

tot uitdelging van ónze schuld bij God. Hij kreeg de doodstraf die voor ons bedoeld was,

maar overwon die dood en stond op,

zódat wij van God omwille van Christus,

redding, verlossing en verzoening ontvangen. Wie zich aan die liefde van God

en aan die liefde van Christus toevertrouwt behoort God toe.

Eén voor állen, állen voor Eén.

De Heilige Geest ontvangen

Ik leef als christen voor God. En wat betekent dat nu in het dagelijkse leven? Dat wij, op hetzelfde ogenblik dat wij in Christus geloven,

we de Heilige Geest in ons leven ontvangen,

als teken en zegel (Efeziërs 1:13-14). Als je christen bent,

niet door geboorte uit christelijke ouders,

niet doordat we als baby besprenkeld zijn,

niet door gewoonte of door traditie,

niet door naar de kerk te gaan,

maar door een persoonlijk geloof

in wat Jezus Christus voor ons heeft bewerkt,

dán heb je de Heilige Geest ontvangen.

Dán ben je verzegeld.

Elkaar niet beoordelen Onze energiemeters in de meterkast

zijn ook verzegeld door de energiemaatschappij.

Ze blijven eigendom van de energieleverancier

En daar moeten wij van afblijven. Een christen is het eigendom van God.

Ze zijn verzekerd door de Heilige Geest. Dus niemand anders mag jou benadelen,

Mag je schade toebrengen of van Christus scheiden. De Heilige Geest beoordeeld ons heel anders

dan wij van huis uit of door de maatschappij beoordeeld worden. Paulus zegt: ‘Van nú af beoordeel ik iemand niet meer naar het vlees.

Dat betekent: niet meer naar menselijke normen en maatstaven. Niet op het uiterlijk of geslacht, niet op huidskleur, taal of ras; niet op achtergrond of vóórgeschiedenis; niet op de positie op de maatschappelijke ladder. niet op leeftijd of bezit; niet op seksuele geaardheid. Want dát hebben wíj gedaan. Zelfs Jezus de Christus hebben we beoordeeld

naar menselijke normen en waarden,<