top of page

Ervaringsbericht van een geestelijk begeleider

Nicolaas Santobin.

Sinds heel wat jaren beluister ik regelmatig het geloofsverhaal van mensen; niet om te evalueren of bij te sturen, maar om medegelovigen die er om vragen toe te laten helderder te zien hoe God in hun leven aanwezig is. Een andere reden is hen te helpen onderscheiden wat de navolging van Jezus concreet kan betekenen voor grote en kleinere keuzes die zich in hun leven voordoen. In dergelijke gesprekken van geestelijke begeleiding komen allerlei facetten van het leven ter sprake; ook de menselijke kwetsbaarheid en kwetsuren komen voorbij.

Het mag duidelijk zijn dat seksualiteit hier ook een onderdeel van is. Dit geldt voor zowel mensen met een heteroseksuele als een homoseksuele geaardheid.

Terugblikkend op de wijze waarop deze gesprekken verlopen, stel ik vast dat ik daarbij gewoonlijk heel weinig zelf aan het woord ben. Ik luister en probeer een ruimte te creëren van vertrouwen; een ruimte waarin een broer met het grootst mogelijke respect luistert naar een andere broer of zus. Respect dat voorkomt uit het geloof en de ervaring dat God zielsveel houdt van de mens; van elke mens zonder voorbehoud. Onvoorwaardelijke liefde!

Op deze manier te luisteren, maakt het mogelijk dat de ander gaat spreken over zijn of haar diepste verlangens, vragen, hoop of pijn. In zo’n ontmoeting kan geleidelijk aan duidelijker worden wat het betekent dat God van je houdt, namelijk zoals je bent. Dit hangt niet af van wat je bezit of wat je hebt bereikt, maar om wie je bent. God aanvaardt je in jouw eigenheid, ongeacht het feit dat jij jezelf niet zou aanvaarden of anderen daar moeite mee hebben. Het kan ook moeilijk zijn om te aanvaarden dat je aanvaard wordt, ondanks dat je ten diepste niets liever wil dan dat. Je aanvaard voelen door de ander en door jezelf betekent dat je in vrede kunt leven.

Voor mij maakt het eigenlijk niet uit welke seksuele geaardheid de mens bezit die tegenover mij zit. Het is wel mijn ervaring dat het kijken en luisteren naar de ander met de liefhebbende ogen en oren van God voor LHBT-ers bijzonder helend ervaren wordt. Echter, ze wisten met hun hart al dat God geen onderscheid maakt, maar net zoveel van hen houdt.

De laatste jaren is er binnen en buiten de kerken veel veranderd in de houding ten opzichte van LHBT-ers. God zij dank! Een millennia lange traditie van soms gewelddadige verwerping laat echter sporen na. Die kunnen niet zomaar uitgewist worden. Dat zal nog heel wat tijd kosten over en weer, omdat in het bijzonder seksualiteit vaak synoniem is voor strijd en kwetsuur. We hebben echter grote verwachtingen dat van beide kanten dit zich positief zal blijven ontwikkelen.

 

Nikolaas Sintobin is katholiek priester en lid van de Sociëteit van Jezus, beter bekend als de Orde van de Jezuïeten. Als internetpastor legt hij zich in het bijzonder toe op jezuïtische spiritualiteit. Nikolaas Sintobin heeft een eigen weblog.

Recente blogposts

Alles weergeven
Vind je een reactie ongepast?
Meld het!
Vind je een reactie ongepast?
 
Meld het!
samen zijn wijdekerk
bottom of page