top of page

De muis en de olifant

Miranda Terpstra.

Het begon allemaal met het boek Hartenvrouw. Ik vergeet nooit meer de dag in november, dat ik in slaap/waak toestand dit boek voor mij zag, met een diep innerlijk weten, dat dit een soort van opdracht was. Ik wist dat God gezichtsherstel wilde richting LHBT-ers en andersom gezichtsherstel wilde van LHBT-ers naar andere van Zijn kinderen. Met die boodschap in mijn hoofd ben ik aan het avontuur begonnen, nadat ook mijn man hierin achter mijn werk kon staan.

Diep geraakt

Eigenlijk ben ik meer een samensteller van het boek en zie ik het vooral als het boek van de vrouwen die ik heb geïnterviewd. Vrouwen van verschillende leeftijden en verschillende kerkelijke achtergronden. Vrouwen die openhartig hun hart deelden, die vertelden over hun leven en vertelden waar ze inspiratie en kracht vandaan haalden. Vrouwen die mij met hun verhaal diep hebben geraakt. Vrouwen die ieder hun eigen ervaringen met God hebben. Daaruit bleek voor mij dat elke relatie met God uniek is en werd het mij duidelijk dat dat iets is waar andere mensen vanaf moet blijven.

Geen standpunt innemen

Maar mensen hebben van nature de neiging hun eigen kijk op de zaak en hun eigen mening telkens weer voorop te zetten in de ontmoeting met anderen. In principe doet dat bij voorbaat al tekort aan de veelzijdigheid en de diepte van het hart van de ander. Zelfs mensen die zeggen dat ze het niet weten en daarom maar liever geen standpunt innemen, doen geen recht aan homoseksuele medebroeders en zuster die in de verdrukking zitten.

​Zoals Desmond Tutu eens zei: ‘If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. If an elephant has its foot on the tail of a mouse and you say that you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality.’ (Als je neutraal bent in situaties waarin onrecht wordt gedaan, kies je de kant van de onderdrukker. Als een olifant zijn voet op de staart van een muis zet en jij zegt dat je neutraal bent, zal de muis jou neutraliteit niet op prijs stellen.)


Opstaan voor medebroeders en zuster

Daarom vind ik dat het tijd is dat christenen opstaan voor hun homoseksuele medebroeders en zusters. Het kan toch niet zo zijn dat zij hun ogen blijven sluiten voor het leed dat LHBT-ers (nog steeds) aangedaan wordt op basis van hun eigen geloofsovertuiging?

Ik hoop oprecht dat ieder mens los kan komen van de meningen van anderen en boven alles hun hart en persoonlijk geloof bewaken omdat waardigheid, erkenning en ware liefde, ten diepste vooral bij God te vinden is.

 

Miranda Terpstra is auteur van het boek Hartenvrouw en teamlid van wijdekerk.

Recente blogposts

Alles weergeven
Vind je een reactie ongepast?
Meld het!
Vind je een reactie ongepast?
 
Meld het!
samen zijn wijdekerk
bottom of page