top of page

Happy gays, soms ook binnen de kerk

Hans Zellenrath.

Mijn man Marinus en ik zijn 46 jaar samen en nog steeds lid van een kerk, de één PKN en ondergetekende, Kerk van de Nazarener te Vlaardingen. Het begon allemaal in de Gereformeerde kerk in Capelle a/d IJssel waar we gewoon lid waren en meedraaiden. We hebben ons nooit laten wegdrukken en zijn zo normaal mogelijk met iedereen omgegaan. Het was natuurlijk voor sommigen in die kerk moeilijk te aanvaarden in die tijd maar altijd namen wij het voortouw tot emancipatie binnen die kerk. We zijn nooit bang geweest maar stonden samen voor onze zaak, samen met de Heer.

Samen sta je sterker dan alleen en de steun van onze ouders was geweldig, omdat zij ons volledig accepteerden. Dat was echt geloof, dat was pas liefde!

Dopen

Een periode van ongeveer 15 jaar is er geweest dat ik niet meer naar de kerk ging. Ik was het gezeur zat over homo's en de theologie bij de PKN sprak mij niet aan. Marinus is altijd trouw lid gebleven tot op de huidige dag.

Na vreemd dwalen in donkere dalen heeft God mij teruggeroepen en mij weer gezet in het licht van Zijn Geest. Op een moment was er een drang en stem die mij aanmaande mij te laten dopen. Ik zei: ik ben al gedoopt hoewel ik geen voorstander ben van de kinderdoop. Op zoek via internet gekomen bij de 'Kerk van de Nazarener' in Vlaardingen en daar, op 14 februari 2010, de geloofsdoop ontvangen door ds. Ed Meenderink, die ik nota bene al kende van een vroegere ontmoeting. Hun theologie is Weslyaans/Arminiaans en past veel beter bij mij dan het Calvinistische wereldbeeld. Geen uitverkiezing, iedereen is uitverkoren maar moet antwoord geven op de uitgestrekte hand van Jezus met zijn vrije wil.

Weer op de barricaden

Onze kerk is een wereldkerk en daarom is homoseksualiteit geen gelopen wedren. In de USA en Afrika ligt dit alles zeer gevoelig en nu moest ik toch weer op de barricaden voor acceptatie en emancipatie. Met ds Ed Meenderink heb ik meegemaakt een totale ommekeer van inzichten over de Bijbelse noties van homoseksualiteit. Hij heeft zelfs een Bijbelstudie hieraan gewijd die door velen is bekeken en beluisterd. Onze kerk in Vlaardingen accepteert ons helemaal hoewel natuurlijk niet alle leden blij met ons zullen zijn.

Met de landelijk leider van de 'Kerk van de Nazarener' heb ik in juni j.l. een gesprek gehad over deze zaak in onze kerk en het gesprek hierover zal in december uitmonden in een pastorale visie omtrent homoseksualiteit. Ook heb ik er op aangedrongen dat het handboek van onze kerk wordt herzien vanwege grove beledigingen die er in staan zoals hoerenlopers, knapenschenders etc. Klakkeloos overgenomen uit bijbelgedeelten die niet over ons gaan maar over tempelprostitutie en heidense orgieën die toen gebruikelijk waren en waar Paulus voor waarschuwt. Zou ik ook doen!

Onvoorwaardelijke liefde

God heeft mij duidelijk in die kerk geplaatst met weer een opdracht, of ik er zin in heb of niet, tot liefhebben aan te zetten van minderheden zoals de LHBT-ERS., zoals mijn man in de PKN zijn bijdrage nog steeds levert. We zijn buitengewoon gezegend door die Heer die geen boeman is maar de gaafste Heiland die er is, daarom wordt Hij genoemd: Kurios, Heer der heren. 'Komt dan allen tot Hem vermoeiden en belasten en Hij zal jullie rust geven. Neemt Mijn juk op u want mijn last is licht en Mijn juk is zacht.'

Geef niet op en laat je leiden, want je mag zijn wie je bent! Hij neemt je aan met onvoorwaardelijke liefde.

 

Bijna 47 jaar samen met Marinus, mijn man. God is goed voor ons geweest en heeft ons met Zijn liefde omarmt. Hij maakte het kwade goed, hij is het die u hoedt. Vertrouw Hem, Hij wil uw leven, niet uw dood. En waarom alles zo? Ach, de schepping zucht en wacht op de voleinding. Wij zuchten mee, maar zeker van de overwinning in Christus Jezus, onze Heer.

Recente blogposts

Alles weergeven
Vind je een reactie ongepast?
Meld het!
Vind je een reactie ongepast?
 
Meld het!
samen zijn wijdekerk
bottom of page