Het gebroken lichaam

 

Canon Rachel Mann is een Parish priester binnen het bisdom van Manchester. Verder is ze verkozen lid van de Algemene Synode en schrijver. Rachel heeft een eigen website: www.rachelmann.co.uk

"Maakt de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met het bloed van Christus? Maakt het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus?"
- 1 Korinthe 10:16 (NBV)

Vaak wordt Paulus gepresenteerd als slecht nieuws voor LHBTI+ christenen. Zijn brieven bevatten een paar klassieke, harde teksten. Het kan sommigen dan ook verbazen dat ik mijn steun vind in één van zijn Bijbelverzen. Persoonlijk denk ik dat Paulus een slechte presentatie heeft gekregen, maar dat is een discussie voor een andere keer.

Ik vind dit gedeelte van zijn brief aan de kerk van Korinthe om vele redenen krachtig. Met name omdat het de eerste Bijbelse referentie naar de eucharistie bevat. Tegelijkertijd staat het in een brief aan een kerk die op het punt stond zichzelf uiteen te drijven.

Een deel van de kracht van Paulus' woorden zit in zijn aandacht voor de dynamiek tussen ritueel, delen en het lichaam. In één vers toont hij hoe de kerk deelt in de horizonten van de mensheid en het goddelijke, van het heden als van de eeuwigheid. Er is een 'sacramentale laag' in dit lichamelijke en rituele werk, dat de wereld verandert, terwijl het tegelijkertijd de diepste realiteiten van het universum blootlegt.


Er zijn dagen dat ik het zicht op de gegeven genade in de kerk verlies. Dit kan gebeuren als ik mij onwaardig voel omdat het ongehoord lijkt te zijn mensen zoals ik lief te hebben. Ik voel dit vaak wanneer ik verhalen hoor over het beledigende en dwangmatige gedrag van de kerk jegens LHBTI+ mensen en anderen.

En toch… De beker van zegen.... Het brood dat we breken... blijft bestaan. Want voor het lichaam en bloed van Christus moeten ze breekbaar, deelbaar, overvloedig zijn; ze moeten afhankelijk, kwetsbaar en wankel zijn.


Dat is goed nieuws, ironisch genoeg.

Want hoewel het waar is dat afhankelijkheid en kwetsbaarheid gemakkelijk wordt misbruikt, de openheid en de beperkingen geven ook mogelijkheden voor een radicale gemeenschap. Bij afhankelijkheid is er ruimte voor liefde, gemeenschap en verandering. Onze lichamen hebben een radicale openheid naar de wereld omdat zij er een deel van zijn. En, grote vreugde! God leeft in en met ons, als een van ons.

Te midden van het geweld dat we elkaar kunnen aandoen, is er ook de mogelijkheid tot liefde, tederheid en wederzijdse erkenning. Het is mogelijk dat iedereen, homo en hetero, cis- en trans-, het lichaam en bloed van Christus mag delen en er door mag transformeren.

Dit is meer dan troost. Dit is de waarheid die een vernietigde en vernietigende wereld herformuleert.


Een gebed.
God van het gebroken brood en de ingeschonken wijn, wees met ons in deze gebroken mogelijkheden van onze levens; behoudt ons en vernieuw ons en maak Uw lichaam, in al Zijn wondere glorie, heel.

Amen.

Stemmen van Hoop is een Engelse verzameling van dagelijkse reflecties die zijn geschreven door 40 LHBTI+ christenen, die ieder een bijbelvers of een passage zullen delen die hen door moeilijke tijden heeft geholpen. De originele link: https://viamedia.news/voices-of-hope/

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recente berichten

16 Oct 2019

Please reload

Vind je een reactie ongepast?
 
Meld het!

Stichting Wijdekerk

info@wijdekerk.nl

KvK : 70255547

IBAN : NL14 BUNQ 2205 8874 83

RSIN : 858217946

Proclaimer

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zijn/haar verhaal hier kan delen. Dit staat los van de mening van het team over de inhoud. Het is niet aan ons om te oordelen maar om, in navolging van Jezus Christus, elkaar in liefde te aanvaarden. 

 

Auteurs zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun verhaal. Wij als team doen ons uiterste best correcte en authentieke bijdragen op deze website te plaatsen. Als je onjuistheden en/of fouten constateert, dan verzoeken wij je dit bij ons te melden via het contactformulier. Wij zullen deze dan zo snel mogelijk herstellen.

Privacyverklaring

Wij gaan vertrouwelijk om met alle informatie die je ons geeft. Persoons- of adresgegevens gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt.  Zie hier voor onze volledige privacyverklaring.