Niets betekent niets

Andy is een fulltime gevangenispastoor en heeft gewerkt als parochiepriester in Engeland en Zuid-Afrika waar hij werd gewijd. Hij woont al 11 jaar met zijn partner, Mike, in Londen.


"Ik ben ervan overtuigd dat de dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer."
- Romeinen 8:38-39


Mijn relatie met deze verzen gaat terug naar de tijd, waarin ik een tiener was en ik net christen was geworden. In zulke tijden las ik de bijbel elke ochtend en avond in mijn kamer. In eerste instantie liet ik de Bijbel openvallen en las ik dat gedeelte. Dit omdat ik geen bijbel notities of een ander soort leermethoden voor het lezen van de Bijbel had. 
In dezelfde periode waarin ik aan het ontdekken was wat in eerste instantie voor mij voelde als een radicaal, inclusief geloof, begon ik ook ontzettend negatieve dingen te horen die gezegd werden over homoseksuelen (er waren geen gesprekken over andere identiteiten in die tijd). Terwijl mijn pril geloof zoveel hoop gaf, bracht het ook narigheid.

Op een dag, sprong dit vers van Romeinen eruit en raakte het me diep. Ik herinner me dat ik dit vers markeerde en onderstreepte en het opschreef in mijn dagboek. Er was niks dat ons kon scheiden van de liefde van God. Dat was een enorme bevrijding en het gaf een krachtig anker voor in mijn geloof.


Vele jaren later, toen ik deelnam aan homotherapiegroepen, waar ik twee jaar deel van was, waren er voor mij vele donkere en moeilijke dagen. Maar deze verzen gaven me hoop en hielpen me vast te houden aan mijn geloof, totdat ik me uiteindelijk realiseerde dat de liefde van God waar zij over spraken, voor de persoon was, die ik al ben. Met de tijd kijk ik terug op deze verzen terwijl ik mezelf toesta de onvervreemdbare waarheid te voelen waar in ik die persoon ben die God liefheeft en gemaakt heeft. Deze krachtige verzen wekken tot op heden een krachtige, emotionele reactie in mij; 25 jaar later! 

Ik hoop dat je weet dat niets van de hele schepping jou kan scheiden van Gods liefde.


Een gebed
Liefhebbende God, Schepper van alles wat leeft, in alle schitterende diversiteit, ik dank U voor het wonderlijke van Uw creatie, voor het wonder van de mensheid, voor het wonder van ons, voor het wonder van mij. 
Ik lees vandaag uw vers. Ook dan weer word ik er aan herinnerd dat niets of niemand van uw schepping mij van uw liefde kan scheiden. Er waren en er zullen mensen zijn die mij proberen te vertellen dat het anders zit, maar leer mij te steunen op de belofte van Uw woord en de zekerheid van Uw liefde.
Help me meer bewust te zijn van Uw alledaagse liefde en deze door de dag heen te dragen en te delen met de anderen, zodat ook zij Uw leven voor hen mogen leren kennen. 
Amen.

Stemmen van Hoop is een Engelse verzameling van dagelijkse reflecties die zijn geschreven door 40 LHBTI+ christenen, die ieder een Bijbelvers of een passage zullen delen die hen door moeilijke tijden heeft geholpen. De originele link: https://viamedia.news/voices-of-hope/

Zoekwoorden:

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recente berichten

16 Oct 2019

Please reload

Vind je een reactie ongepast?
 
Meld het!

Stichting Wijdekerk

info@wijdekerk.nl

KvK : 70255547

IBAN : NL14 BUNQ 2205 8874 83

RSIN : 858217946

Proclaimer

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zijn/haar verhaal hier kan delen. Dit staat los van de mening van het team over de inhoud. Het is niet aan ons om te oordelen maar om, in navolging van Jezus Christus, elkaar in liefde te aanvaarden. 

 

Auteurs zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun verhaal. Wij als team doen ons uiterste best correcte en authentieke bijdragen op deze website te plaatsen. Als je onjuistheden en/of fouten constateert, dan verzoeken wij je dit bij ons te melden via het contactformulier. Wij zullen deze dan zo snel mogelijk herstellen.

Privacyverklaring

Wij gaan vertrouwelijk om met alle informatie die je ons geeft. Persoons- of adresgegevens gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt.  Zie hier voor onze volledige privacyverklaring.