Mogen zij ooit ook in ons zijn

"Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, op dat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden."
- Johannes 17: 20 - 21 (NBV)


 

Andrea King is een onafhankelijk consultant die met de hoogste leiders in overheidsdiensten werkt, om voorzorgsmaatregelen/beschermende regelingen en geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongvolwassenen te verbeteren. Andrea studeert ook theologie bij Regents Park College (Oxford) als onafhankelijk ministerieel student en als een lid van de LHBTI+ gemeenschap. 


In tijden dat de impact van haat en buitensluiting je op je knieën duwt, in tijden wanneer het verlies van hoop diep gaat en het simpelweg pijn doet om nog te kunnen ademen, bid ik dat je weet dat je er niet alleen voor staat. Als je worstelt met verdeeldheid, kijk dan omhoog en onthoudt deze woorden. Ik ken je niet, maar Johannes evangelie heeft me altijd diep geraakt. Het doet ertoe. Johannes geeft het de tijd die het verdient.


Het zijn waardevolle woorden die een intieme relatie aantonen tussen Vader en Zoon, het is een diepgaande liefde, een uitwisseling tussen de Vader, Zoon en de Heilige Geest. Het is een mooi beeld van een afzonderlijke, maar samengeweven relatie. Het is een kostbare intimiteit.


Hoe opmerkelijk is het dan dat Jezus zei "Mogen zij ook in ons zijn."


Mag ik je vragen even je ogen te sluiten? Kom dicht bij God, die je kent en lief hebt. Beeld je in gedachten in dat Jezus dat gebed met jouw bidt. Zeggende dat jij intiem verbonden bent met de liefde van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; jouw hart en ziel, in heilige eenheid met de Almachtige gevormd.


Verbluffend?... Ja!


Waar?… Inderdaad.


Deze gift is onmetelijk, en uniek. Het omvat elk deel van ons, onze lengte en diepte, zowel goed als slecht. We zijn allemaal intiem gekend en geliefd door God. Niets kan ons ooit scheiden van die liefde. Niets!

 

Maar evenmin staat deze liefde ons toe om van elkaar te scheiden. 

 

Deze liefde, wederzijds respect en verbonden samenleving, is ontworpen om eenheid te bevorderen. Ze is ontworpen om samen te brengen, om muren, angsten, onzekerheden, vooroordelen en de ongemakkelijkheden die mensen van elkaar scheiden, te doorbreken. Het is ontworpen om ons samen te binden, stevig, in Goddelijke, onderlinge verbondenheid. 


Wat een vreugde en wat een uitdaging. Er is simpelweg nergens een plek, om je te verschuilen, in deze zachte opslorping binnen het Goddelijke.
 

Misschien, heel misschien, verdwijnen de uitdagingen en scheidslijnen waarin we leven, hoewel ze reëel en bij tijden allesomvattend zijn, in het licht van Zijn gelaat, tot een achtergrondgeluid. 

In dat licht hebben wij de ruimte om te zijn zoals wij bedoeld waren, om te zijn. Het 'ik' is minder belangrijk, het 'wij' in de goddelijke gemeenschap is hier van belang. We zijn volledig onszelf in Hem.


Dus wanneer je jezelf op je knieën aantreft, kijk naar boven. Weet dat je vastgehouden wordt, dat je geliefd bent en dat je met Zijn Geest samengeweven bent. In deze vastentijd, hoe moeilijk het ook is,
vraag ik je om te proberen, de "ander" te zien door de pijn, de schade en de oordelen heen, en de weerklank van de goddelijke liefde te vinden.


Misschien, heel misschien. als we verder dan onze verschillen kunnen kijken, naar de dingen die ons werkelijk samenbrengen, naar de ultieme liefde die ons verbindt, zullen we meer op de gemeenschap lijken die we behoren te zijn. 


God zegene jullie en moge jullie bewaren. Ik bid, dat je in Hem rust.


Een gebed
 

Liefste Vader,
We komen dichterbij, en vinden rust in U. Help ons om onze gedachten en harten te openen voor de enorme omvang van deze kostbare relatie. Help ons Heer, met onze kwetsbaarheid, dat bidden wij, om te zien wat ons samen bindt en om Uw weerspiegeling in anderen te mogen zien. Help ons om de gemeenschap meer op Uw mensen te laten lijken.

Dit willen wij in Jezus Christus' naam, 

Amen.

Stemmen van Hoop is een Engelse verzameling van dagelijkse reflecties die zijn geschreven door 40 LHBTI+ christenen, die ieder een bijbelvers of een passage zullen delen die hen door moeilijke tijden heeft geholpen. De originele link: https://viamedia.news/voices-of-hope/

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recente berichten

16 Oct 2019

Please reload

Vind je een reactie ongepast?
 
Meld het!

Stichting Wijdekerk

info@wijdekerk.nl

KvK : 70255547

IBAN : NL14 BUNQ 2205 8874 83

RSIN : 858217946

Proclaimer

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zijn/haar verhaal hier kan delen. Dit staat los van de mening van het team over de inhoud. Het is niet aan ons om te oordelen maar om, in navolging van Jezus Christus, elkaar in liefde te aanvaarden. 

 

Auteurs zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun verhaal. Wij als team doen ons uiterste best correcte en authentieke bijdragen op deze website te plaatsen. Als je onjuistheden en/of fouten constateert, dan verzoeken wij je dit bij ons te melden via het contactformulier. Wij zullen deze dan zo snel mogelijk herstellen.

Privacyverklaring

Wij gaan vertrouwelijk om met alle informatie die je ons geeft. Persoons- of adresgegevens gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt.  Zie hier voor onze volledige privacyverklaring.