Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Zij draaide zich om en zei tegen hem in het Hebreeuws: ‘Raboeni!’ - Joh. 20:16

 

Door twee woorden verandert alles. De stilte is doorbroken en uit het duister van de nacht en het verdriet van het rouwen komt een geschenk van een nieuw begin voort: het eerste Paasfeest.

 

Altijd als ik deze woorden hoor, raak ik vervuld van hoop. Samen met Maria heb ik gewacht. ik heb liefde en verlies ervaren; ik heb fouten toegegeven; ik heb het kruis onder ogen gezien. Kan ik tijdens dit Paasfeest spreken zoals Maria dat deed tijdens dat eerste Paasfeest? Zal ik de moed hebben om mijn eigen woorden van liefde uit te spreken in antwoord op de God die mij bij mijn naam noemt? Ik bid dat ik het durf.

 

Tijdens het vasten heb ik over zoveel dingen nagedacht, en een van de dingen die me het meest heeft geraakt is de kracht van de stilte. Stilte kan goed zijn. Maar stilte kan ook gevangen houden en verlammen.

Veel LGBT+ mensen hebben het verlammende van de stilte en tot stilte gemaand worden ervaren. Gelukkig hebben veel LGBT+ mensen ook hun (onze) stemmen gevonden. We spreken niet met dezelfde toon - we zijn allen verschillend - maar we hebben het belang van authentiek spreken ontdekt, en we hebben geleerd om dat in verschillende contexten te doen.

 

De kerk, in haar verschillende denominaties, heeft nu mensen nodig die op een authentieke manier woorden van liefde kunnen spreken. De kerk is geroepen om een gebroken wereld te dienen, een wereld die uitgeput en verdeeld is op zoveel manieren. Om die wereld te kunnen dienen, moet de kerk putten uit de skills en het geloof en de moed en de nederigheid van alle christenen.

 

Op deze vreugdevolle Paasdag, staande naast het paasvuur in Lincolnshire, bid ik dat Gods mensen angst, onverschilligheid en vooroordelen van zich af schudden en andere mensen en de wereld liefdevol benaderen. Dat we dat zullen doen ongeacht genderidentiteit, seksualiteit of persoonlijke omstandigheden. En dat we zullen putten uit de skills, het gezelschap en de verschillen van alle mensen die naast ons staan.

 

Gelukkig Pasen!

Nicholas Chamberlain is bisschop van Grantham en openlijk over zijn relatie met een man. Deze bijdrage was geschreven voor ViaMedia.News en de foto is gemaakt voor bbc.com

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recente berichten
Please reload

Vind je een reactie ongepast?
 
Meld het!

Stichting Wijdekerk

info@wijdekerk.nl

KvK : 70255547

IBAN : NL14 BUNQ 2205 8874 83

RSIN : 858217946

Proclaimer

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zijn/haar verhaal hier kan delen. Dit staat los van de mening van het team over de inhoud. Het is niet aan ons om te oordelen maar om, in navolging van Jezus Christus, elkaar in liefde te aanvaarden. 

 

Auteurs zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun verhaal. Wij als team doen ons uiterste best correcte en authentieke bijdragen op deze website te plaatsen. Als je onjuistheden en/of fouten constateert, dan verzoeken wij je dit bij ons te melden via het contactformulier. Wij zullen deze dan zo snel mogelijk herstellen.

Privacyverklaring

Wij gaan vertrouwelijk om met alle informatie die je ons geeft. Persoons- of adresgegevens gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt.  Zie hier voor onze volledige privacyverklaring.