Transgender: noem me bij mijn naam

Woorden zijn krachtig. Het is belangrijk hoe we ze gebruiken en hoe we dingen en mensen noemen. Dit is bij uitstek het geval voor transgenders, die hun naam veranderen. De Tora en de Talmoed hebben ons veel te vertellen over onze plicht om de naamsverandering van een transgender te respecteren.

Woorden schiepen de wereld en kunnen de wereld nog steeds veranderen. De wereld begon toen G-d sprak: ‘Er zij licht.’ Maar zelfs voordat G-d deze woorden sprak, had G-d letters nodig om ze te vormen. Alle letters van het Hebreeuwse alfabet zijn daarom de bouwstenen van de schepping: בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ. In het begin schiep G-d א ת.

Volgens de mystici komt het leven van mensen voort uit de letters van hun naam. Zij verwoorden het einde van Genesis 2:19 (נפש חיה הוא שמו, letterlijk: ‘zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten’) als: ‘het leven van iets levends is zijn naam’.

 

Namen vertegenwoordigen ook de essentie van iets. Rashi beschrijft dat de wereld geschapen is met de ‘Heilige Tong’, omdat het Hebreeuwse woord voor ‘vrouw’, ‘אשה’ (iesja), is gerelateerd aan het woord voor ‘man’, ‘איש’ (iesj) (Genesis 2:23). Man en vrouw begonnen als één en zijn daarna gescheiden. Hun nieuwe namen, ‘man’ en ‘vrouw’, weerspiegelen die transitie, waarin hun namen aanduiden wie ze zijn of wie ze zullen worden. Net zoals onze naam weerspiegelt wie we zijn, is ieder van ons een vertegenwoordiging van het goddelijke. Onze namen – die ons gegeven zijn en die we onszelf geven – beïnvloeden ons doel in de wereld. Engelen heten in het Hebreeuws bijvoorbeeld מלאכים, omdat ze enkel en alleen bestaan om het werk (מלאכה) van G-d uit te voeren.

 

Maar we zijn niet alleen geschapen naar G-ds evenbeeld, we zijn ook boodschappers van G-d. Ieder van ons is uniek en geschikt voor een specifieke taak. Soms veranderen onze missies of onze omstandigheden. Met deze nieuwe uitdagingen kan ook onze naam veranderen. Wanneer Jakob met de engel worstelt en overwint, wordt hem gezegd: ‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël…’ (Genesis 32:29).

 

Terwijl sommige naamsveranderingen een gevolg zijn van een gebeurtenis, hebben andere naamsveranderingen te maken met iets in de toekomst. De nieuwe naam kan daar kracht voor geven of helpen op de reis die komen gaat. In de Toralezing van deze week geeft Mozes Hosea bijvoorbeeld een nieuw naam, Jozua, om hem te helpen wanneer hij met de spionnen meegaat naar Israël (‘zo luidden de namen van de mannen die Mozes eropuit stuurde om het land te verkennen. Hosea, de zoon van Nun, noemde hij Jozua’, Numeri 13:16).

 

Hoe we mensen noemen, en of we hun naam en identiteit respecteren, doet ertoe. De Talmoed leert ons dat het beter is om breedsprakig en tactvol te zijn dan om weinig woorden te gebruiken en ongevoelig te zijn. We leren dat G-d extra letters aan de Tora heeft toegevoegd om ons te laten zien dat het beter is om veel woorden te gebruiken, zodat we niet iets tactloos zeggen (Pesachiem 3a).

 

Het herkennen en respecteren van een naamsverandering, iemands mogelijkheid om te veranderen en de legitimiteit van die veranderingen is een verplichting. In Genesis 17:5 geeft G-d Abraham een nieuwe naam: ‘je zult voortaan niet meer Abram heten maar Abraham’. Het is zelfs zo belangrijk voor de rabbi’s dat Abrahams nieuwe naam wordt erkend en gerespecteerd dat ze discussieerden over of iemand die Abraham bij zijn oude naam noemt:
- de mitswa niet vervult die voorschrijft dat Abraham bij zijn nieuwe naam moet worden genoemd
- het onderliggende verbod schendt op het gebruiken van Abrahams oude naam
- of allebei.
R’Zakkai schreef zijn lange levensduur toe aan het feit dat hij, onder andere, nooit iemand aansprak met iets anders dan zijn/haar eigen naam (Megilla 27b). Hij was beloond met een lang leven omdat hij bijdroeg aan het leven van anderen door hen bij hun juiste naam te noemen.
Als een transgender een nieuwe naam kiest en afstand neemt van de oude naam, is dat een scheppingsdaad. Net als Abraham en Sara, Israël en Jozua, is het een symbool. Een moment van transitie en transformatie. Een nieuw hoofdstuk. Onszelf een andere naam geven om ons leven te kunnen leiden is onderdeel van onze eigen heilige herschepping. Ons bij onze nieuwe, correcte namen noemen is een kans voor anderen om bij te dragen aan ons leven en te delen in die heiligheid.

Dit artikel is een vertaling van “What the Torah and Talmud Teach Us About Calling Transgender People by Their Names” door Rabbi Mike Moskowitz en Seth Marnin . Het is verschenen in Tablet, een dagelijks online magazine met Joods nieuws en ideeën.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recente berichten

16 Oct 2019

Please reload

Vind je een reactie ongepast?
 
Meld het!

Stichting Wijdekerk

info@wijdekerk.nl

KvK : 70255547

IBAN : NL14 BUNQ 2205 8874 83

RSIN : 858217946

Proclaimer

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zijn/haar verhaal hier kan delen. Dit staat los van de mening van het team over de inhoud. Het is niet aan ons om te oordelen maar om, in navolging van Jezus Christus, elkaar in liefde te aanvaarden. 

 

Auteurs zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun verhaal. Wij als team doen ons uiterste best correcte en authentieke bijdragen op deze website te plaatsen. Als je onjuistheden en/of fouten constateert, dan verzoeken wij je dit bij ons te melden via het contactformulier. Wij zullen deze dan zo snel mogelijk herstellen.

Privacyverklaring

Wij gaan vertrouwelijk om met alle informatie die je ons geeft. Persoons- of adresgegevens gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt.  Zie hier voor onze volledige privacyverklaring.