Heb jij een kloppende theologie?

Als christenen zijn we geroepen om mensen lief te hebben, te omarmen, vreemdelingen welkom te heten en niet te oordelen. Welke theologische meningsverschillen we ook hebben, dit is de basis van ons leven als christen. Toch lijkt het alsof we elkaar soms liever bevechten over onze verschillen dan dat we elkaar opzoeken in wat we gemeen hebben.

 

Standaardzinnetjes zijn handig om in de discussie te werpen, in plaats van goed doordachte argumenten. ‘Ik heb het niet gezegd, God heeft het gezegd.’ ‘De Bijbel is heel duidelijk.’ ‘God schiep man en vrouw.’ Deze zinnetjes vervlakken complexe onderwerpen die spelen in ons leven. Ze zijn makkelijk te gebruiken, maar ze helpen ons niet om een verbinding te maken met de ander. En ze maken God klein.  

 

LHBT’ers of andere gemarginaliseerde mensen weten dat deze zinnen gebruikt worden om hun menselijkheid en ervaringen af te vlakken. Veel christenen weten dat we zouden moeten liefhebben zonder te oordelen (LHBT’ers welkom heten in onze kerken), maar ze willen ook vasthouden aan hun rotsvaste overtuiging (dat homoseksualiteit een zonde is). Daarom bedenken ze een zin als: ‘Heb de zondaar lief, niet de zonde’. Dat is natuurlijk niet mogelijk, want het houdt geen steek. Dit soort zinnen zorgt er alleen voor dat de spreker zich beter voelt, terwijl de ontvanger gemarginaliseerd wordt.

 

Het is niet voor het eerst in de geschiedenis dat vaste religieuze overtuigingen tegenover mensen komen te staan die dingen anders bekijken. Dus wat moet een christen in zo’n geval doen? Doe deze eenvoudige test!

 

Denk aan Jezus’ gebod: Heb God en je naaste lief. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Als liefde die als liefde voelt. Behandeld worden zoals je behandeld wilt worden. Mensen zo veel mogelijk proberen te helpen. 

 

1 Korinthiërs 13 brengt dit idee tot leven. ‘De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk …’ Ook al gehoorzaam ik ieder gebod, als ik de liefde niet heb – als ik al die dingen niet uit liefde doe – dan heeft het geen zin. Dan haalt het niets uit.

 

St. Augustinus zegt: hoe je de Schrift ook interpreteert, hoe duidelijk je ook denkt dat de Bijbel is, als je interpretatie niet voldoet aan het hoogste gebod – God en je naaste liefhebben – dan is je interpretatie onjuist. Punt.

 

Dus dat is de eenvoudige test: Is wat je doet liefdevol? Wat je doet met je rotsvaste overtuigingen – wordt dat door een ander ontvangen als liefde? Zou die ander zeggen dat je diegene liefhebt? Zo niet, dan moet je je overtuigingen veranderen.

 

Augustinus schrijft ook over 1 Korinthiërs 13. ‘Hoe ziet liefde eruit? De liefde heeft handen om anderen te helpen. Ze heeft voeten om naar de armen en behoeftigen te rennen. Ze heeft ogen om nood en ellende te zien. Ze heeft oren om de zuchten en smarten van mensen te horen. Dat is hoe de liefde eruit ziet.’ Dat klinkt precies als Jezus.

 

Als je Jezus volgt, leef je vanuit oneindige liefde. Liefde die eruit ziet als inclusiviteit, omarming, hulp, en niet als een oordeel. Dat is wat de wereld nu nodig heeft.

Dit artikel is een vertaling en bewerking van een blog van Susan Cottrell. Het origineel verscheen op de website van Freed Hearts, een non-profitorganisatie die staat voor een inclusieve kerk.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recente berichten

16 Oct 2019

Please reload

Vind je een reactie ongepast?
 
Meld het!

Stichting Wijdekerk

info@wijdekerk.nl

KvK : 70255547

IBAN : NL14 BUNQ 2205 8874 83

RSIN : 858217946

Proclaimer

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zijn/haar verhaal hier kan delen. Dit staat los van de mening van het team over de inhoud. Het is niet aan ons om te oordelen maar om, in navolging van Jezus Christus, elkaar in liefde te aanvaarden. 

 

Auteurs zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun verhaal. Wij als team doen ons uiterste best correcte en authentieke bijdragen op deze website te plaatsen. Als je onjuistheden en/of fouten constateert, dan verzoeken wij je dit bij ons te melden via het contactformulier. Wij zullen deze dan zo snel mogelijk herstellen.

Privacyverklaring

Wij gaan vertrouwelijk om met alle informatie die je ons geeft. Persoons- of adresgegevens gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt.  Zie hier voor onze volledige privacyverklaring.